Se salmens tekst:
80. Tak og ære være Gud
Vælg melodi:
 Georg Christoph Strattner ...
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Heinrich Held
Niels Johannes Holm

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

2. sit løfte – der tænkes på summen af forjættelser og profetier, jvf. originalens „Gott sei Danck durch alle Welt, / der sein Wort beständig hält..“ / 3. syndres – poetisk kortform af: synderes.

2

1. de gamle fædre – profeterne i Det gamle Testamente / 3. fordum – i fortiden.

4

1. ærens konge – indtogs- og tronbestigelsesmotivet fra den gammeltestamentlige salme­digtning, eksv. Sl 24, bruges her om Kristus, helt i overensstemmelse med 1. Tekstrækkes evangelium til 1. Søndag i Advent (Jesu indtog i Jerusalem).

5

2. armod – fattigdom; her i åndelig henseende: elendighed, fortvivlelse / 3. idelig – uop­hørlig, vedvarende.

6

1-2. når du i herlighed kommer anden gang herned – Kristi genkomst, Mark 13,26. Åb 1,7.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Tidens fylde

80

Tak og ære være Gud
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Georg Christoph Strattner 1691

1

Tak og ære være Gud,
som har ført sit løfte ud
og til syndres salighed
sendt sin kære Søn herned.

2

Hvad de gamle fædre sig
ønskede så hjertelig,
og hvad fordum lovet var,
Herren herligt opfyldt har.

3

Vær velkommen, du min fred,
dig ske tak i evighed!
Drag, o Jesus, ind til mig,
vejen selv du bane dig!

4

Kom, du ærens konge, kom!
Hjertet er din ejendom;
rens det, dan det, som du vil,
jeg kun dig vil høre til.

5

Med din trøst min sjæl opfyld
for min frygts og armods skyld,
at i troen idelig
jeg må hænge fast ved dig,

6

at når du i herlighed
kommer anden gang herned,
jeg kan dig i møde gå
og retfærdig for dig stå.

Heinrich Held 1658. N.J. Holm 1829.