Se salmens tekst:
8. Om alle mine lemmer
Vælg melodi:
 Tysk folkevise/Erfurt 1524
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Petter Dass
Morten Eskesen

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

2. idel – uophørlig / 3-4. om de så højt istemmer, at det i skyen klang – selvom de stemmer i så højt, at det når ind i skyerne.

2

3-4. hvad skæbne og tilfælde mig da for hånden var – hvilken skæbne, jeg fik, og hvad der er sket mig / 7. Guds husholdnings vej – Man kan undre sig over det tilsyneladende snusfornuftige, upoetiske ordvalg. Måske tænker teologen Dass på det græske ord for hus­holdning: oikonomia = husregel, husorden; altså den lovmæssighed og det forsyn hvor­med Gud har indrettet verdens gang og menneskers levnedsløb.

3

5-6. jeg ser mit mandeltræ alt tager til at knoppes – i Mellemøsten egtl. et efterårs- og vintertegn, her et billede på alderdommen, Præd 12,5.

4

2. bør – skal / 3. det kald er mig langt bedre – langt bedre for mig / 5. fro – glad og tilfreds. 6. er ude længe fristet – har jeg været længe hjemmefra.

5

2. grundfæst – kortform af ‘grundfæstet’. Verset henvender sig til den Gud, som har grundfæstet sin kirke her.

6

1. livets kilde – Guds ord; gudstjenesten med prædiken, dåb og nadver / 5. lad lykkes Jesu navn – Jesus betyder: ‘Gud frelser’ / 6-7. at Sulamit må tage sin Salomon i favn – Højsangens brud og brudgom; her et billede på fuldendelsen, når Kristus, den himmelske brudgom, forenes med sin brud, den troende menighed, i evighedens lyksalighed.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Lovsange

8

Om alle mine lemmer
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Tysk folkevise / Erfurt 1524

1

Om alle mine lemmer
var fuld af idel sang,
om de så højt istemmer,
at det i skyen klang,
og sang jeg dag og nat,
jeg kunne ej gengælde
med tak Guds rige skat.

2

Se, skal jeg alt fortælle
fra mine ungdomsår,
hvad skæbne og tilfælde
mig da for hånden var,
jeg kan dog andet ej
end i forundring falde
ved Guds husholdnings vej.

3

Jeg ved vel, at den sommer
ej vare kan altid,
en vinter efter kommer,
som mig vil farve hvid,
jeg ser, mit mandeltræ
alt tager til at knoppes,1
min styrke går i knæ.

4

Herfra med mine fædre
engang jeg vandre bør,
det kald er mig langt bedre
end det, jeg havde før.
Er end jeg fro som gæst,
er ude længe fristet,
dog bliver hjemmet bedst.

5

O Gud, som har din kirke
grundfæst på dette sted,
du selv alt godt udvirke
her i din menighed!
Lad her os i dit hus
i troskab mod dig vandre
og følge ordets lys!

6

Lad livets kilde flyde,
at ingen stopper den!
Lad folkene sig fryde,
mens tider farer hen!
Lad lykkes Jesu navn,
at Sulamit må tage
sin Salomon2 i favn!

Petter Dass omkring 1704.
Morten Eskesen 1881.

1 efterårstegn, Præd 12,5

2 brud og brudgom i Højsangen, her om menigheden og Kristus