Se salmens tekst:
76. Op! thi dagen nu frembryd...
Vælg melodi:
 Niels W. Gade 1852
 Thomas Laub 1917
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Johann Anastasius Freylinghausen
Hans Adolph Brorson

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. Op! – Retorisk appel om opmærksomhed og deltagelse / 3. nådens gyldne år – Luk 4,19. / 4  frem med lys og glæde går – Luk 2,32 / 5. de gamle – profeterne i Det gamle Testamen­te. så såre – i så høj grad, så brændende / 7. Halleluja – se til nr. 9.10.

2

1-3. Han, som mange majestæter, fromme fædre og profeter har … villet se – Luk 10,24 / 3. tilforne – i gamle dage.

3

1. Han, som Abraham var lovet – 1 Mos 12,3 / 2. menighedens liv og hoved – Ef 1,22; 5,23. Kol 1,18 / 3. Jakobs krone – Luk 1,33. (Jakobs) sol – 4 Mos 24,17. Se også nr. 94.7 / 6. Zion – Jerusalem.

4

1.2 Nu må skyggen bort sig vende, og det billedværk få ende – Kol 2,16-17. Hebr 8,5-6; 9,24; 10,1 / 3. Hvad skal offerdyrets blod? – Hebr 10,4f.  / 4. bod – erstatning, oprejsning / 5. Hvad har pagtens ark at sige? – Hebr 9,4, 11f. Hele verset gennemsynger argumentationen fra Hebræerbrevets 9 – 10. kapitel: At Moselovens krav om at stænke blod på låget af pagtens ark på det gamle Israels forsoningsdag og det gamle Israels tempelofringer kun havde en foreløbig, skyggeagtig status. Den sande offerdød og det sande pagtsblod er Kristi død og blod, der gør fyldest for al synd.

5

1-2. Mose rige nu ophører, Kristi friheds Ånd os fører – 2 Kor 3,12-17 / 4. hvo – hvem, der. ret – betyder både: på rette måde, og: med flid og alvor / 6. børnefriheds stand – retsstilling, Rom 8,15. Gal 4,3-7. Hebr 2,15.

6

1. Nu er forhæng sønderrevet – Matt 27,51 / 2-3. og en indgang åbnet blevet i Guds helligdom at gå – Hebr 10.10f. / 4. for ham uden frygt at stå – Luk 1,74 / 5. han, som verdens lys er blevet – Joh 8.12.

7

1. Zion – egtl. Jerusalem, Guds stad og folk. Motivet er hentet fra GT’s poesi, hvor det bruges som billede på kongebruden som venter Messias, Es 62,11. Zak 9,9. I ældre, kri­sten opbyggelseslitteratur og digtning er Zion et yndet billede på menigheden, kirken som Kristi brud, jfr. Matt 21,5. op at sjunge – opfordring til lovsang / 4-5. med dig han vil riget dele – Luk 22,29-30 / 6. ham til offer, lad dig høre – salmen er et sangoffer og en hyldest til Kristus.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Tidens fylde

76

Op! thi dagen nu frembryder
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Niels W. Gade 1852
Thomas Laub 1917

1

Op! thi dagen nu frembryder,
som den ganske verden fryder;
op! thi nådens gyldne år
frem med lys og glæde går,
som de gamle før så såre
ventede med længselståre.
Halleluja, halleluja!

2

Han, som mange majestæter,
fromme fædre og profeter
har tilforne villet se,
og det dog ej kunne ske,
han til os så kærlig kommer,
o, en yndig nådes-sommer!
Halleluja, halleluja!

3

Han, som Abraham var lovet,
menighedens liv og hoved,
Jakobs krone, sol og lyst,
alle folkes fryd og trøst,
han drog ind hos os omsider,
sagtelig til Zion rider.
Halleluja, halleluja!

4

Nu må skyggen bort sig vende1
og det billedværk få ende.
Hvad skal offerdyrets blod?
Jesus gav os evig bod.
Hvad har pagtens ark at sige?
Her er nådens rette rige.
Halleluja, halleluja!

5

Mose rige nu ophører,
Kristi friheds Ånd os fører,
borte er den trældoms frygt;
hvo Guds nåde ret har søgt,
kan sig i vor frelser fryde
børnefriheds stand at nyde.
Halleluja, halleluja!

6

Nu er forhæng sønderrevet,
og en indgang åbnet blevet
i Guds helligdom at gå,
for ham uden frygt at stå;
han, som verdens lys er blevet,
nattens mørkhed har fordrevet.
Halleluja, halleluja!

7

Derfor, Zion, op at sjunge
og velsigne denne konge,
giv ham mund og hjerte til!
Du er brud, med dig han vil
riget dele; lad dig føre
ham til offer, lad dig høre:
Halleluja, halleluja!

Johann Anastasius Freylinghausen 1714.
Hans Adolph Brorson 1733.
Bearbejdet 1885.

1 Hebr 8,5-6; 10,1-4