HØR melodien

Se salmens tekst:
757. Den lyse dag forgangen er...
Vælg melodi:
 Dansk folkevisemelodi 16. ...
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Hans Christensen Sthen
Carl Joakim Brandt

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

2. på os mon drive – trænger sig frem imod os. Sthen skrev: „Oc Natten hun henger oss paa“ (truer).

2

1-2. gengiver Den nikænske trosbekendelses udsagn om at Kristus er: „Lys af lys“ og „født af Faderen før alle tider“ / 3. vort hjertes hus – jf. Ef 3,17 / 4. jf. Luk 24,32.

3

1. vor vægter – den, der vogter os / 2. undfalde – svigte / 3. jf. Matt 7,24f. Rom 15,20 / 4. jf. Sl 50,15.

4

2. mærke – bide mærke i, lægge på sinde / 4. at stærke – bestyrke, rekreere.

5

2. Djævelens listige pile – Ef 6,16 / 3. alskens – alle slags. med os stat – stå os bi.

6

1. befale – overgiver. i Jesu vold – til Jesu magt / 3. jf. Sl 18,3. / 4. trykke – gøre nedtrykte.

7

2. sovne – sove. Kunstord, som er skabt af hensyn til rimet (Sthen skrev: „soffue“) men som dog har den pointe, at det ligner „at dovne“, hvilket faktisk er en del af meningen her. Der er dog nok tillige tænkt på dødens søvn.

8

1. love – lovsynge, takke / 4. prise – ære og værdsætte højlydt. foruden al ende – uden ophør.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Menneskelivet - Aften

757

Den lyse dag forgangen er, og natten
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Dansk folkevisemelodi 16. årh.

1

Den lyse dag forgangen er,
og natten os på mon drive,
o Jesus Krist, vor Herre kær,
du altid hos os må blive!
Glæde os Gud i Himmerig!

2

Du er det evige Guddoms-lys,
det tro vi og bekende,
kom til os i vort hjertes hus,
os med din nåde optænde!
Glæde os Gud i Himmerig!

3

Du er vor vægter tryg og tro,
du vil os aldrig undfalde,
på dig så ville vi bygge og bo,
i al vor nød dig påkalde.
Glæde os Gud i Himmerig!

4

Til arbejd er skabt den lyse dag,
det skal sig hver mand mærke,
men natten er skabt til ro og mag
de trætte lemmer at stærke.
Glæde os Gud i Himmerig!

5

Bevar os, Gud, i denne nat
fra Djævelens listige pile,
i alskens fare du med os stat,
giv rolighed og god hvile!
Glæde os Gud i Himmerig!

6

Vi os befale i Jesu vold,
når vi vore øjne tillukke,
Gud være vor klippe, vort værn og skjold
mod alt ondt, som os kan trykke!
Glæde os Gud i Himmerig!

7

Giv os en rolig nat og god,
lad os i synden ej sovne,
lad os ej gøre det, dig er imod,
ej heller i sorgen opvågne!
Glæde os Gud i Himmerig!

8

Så vil vi i morgen love dig,
din godhed gerne bekende
og siden altid i Himmerig
dig prise foruden al ende.
Glæde os Gud i Himmerig!

Hans Christensen Sthen 1589.
C.J. Brandt 1885.