Se salmens tekst:
75. På Jesu død og blodig s...
Vælg melodi:
 Valentin Schumann 1539
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Hans Adolph Brorson

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

4. trøstig – frimodigt / 5. det sidste trin – fodtrin, skridt; et billede på livets slutning / 6. Zions slot – poetisk omtale af Det ny Jerusalem, Åb 21.

2

1. Jesu sande livsens ord – Joh 6,68. ApG 5,20. Fil 2,16 / 5. klare skin – oplysning.

3

2. al den del, mig hører til – alt, hvad der er mit / 3. rart – sjældent; jfr. titlen på salmesamlingen: Troens Rare Klenodie = Troens sjældne Skat / 4. spart – sparet / 5. hvad ham til ære kastes hen – Brorson tænker på evangelieberetningen om, at skarerne ved indtoget lagde deres kapper på vejen, så Jesus på sit æsel kunne ride henover dem, og opfatter denne gestus som en æresbevisning, Matt 21,8 / 6. tusindfold – tusinde gange.

4

3. hosianna – hebraisk hyldestråb og kongehilsen, se til nr. 74.1 / 5. Davids søn – Matt 1,1-17.

5

2. tiden – nådens tid, tiden efter at Kristus på ny har bragt Gudsriget nær / 3. en vår – et forår / 6. for tronen nat og dag at stå – Åb 7,9. Hebr 4,16.

6

2. ærenpris og tusindskøn – almindelige blomsternavne for hhv. Veronica og Bellis (Tusind­fryd), her brugt om Kristus på grund af deres storslåede sproglige univers.

7

1. Op – appellerende opfordring: Kom nu! Zion – Jerusalem, her brugt overført om menigheden, se til nr. 76.7 Læg din enkedragt – Es 61,3 / 2. ifør dig lysets brudepragt – Brorson sammensmelter to bibelske billedfortællinger: Lignelsen om brudepigerne, der med tændte lamper ventede på brudgommen (Matt 25,1-13), og lignelsen om kongesønnens bryllup og den manglende bryllupsklædning (Matt 22,1-14). Lyset er Jesus Kristus selv / 3. Strø palmer – Joh 12,13 / 4. din skat – Jesus, som drager ind.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Tidens fylde

75

På Jesu død og blodig sår
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: O hjertekære Jesus Krist

1

På Jesu død og blodig sår
begynder jeg mit kirkeår;
hans rejse til Jerusalem
gør, at jeg vandrer trøstig frem,
det sidste trin skal blive godt,
ret lige op til Zions slot.

2

På Jesu sande livsens ord
min tro og salighed beror;
den vej, han viser, vil jeg gå,
den arv, han lover, vil jeg få,
og uden ordets klare skin
jeg ej vil gøre mindste trin.

3

Min Jesus jeg mig ofre vil
og al den del, mig hører til;
ej noget er så godt og rart,
at det for ham skal blive spar't,
hvad ham til ære kastes hen,
det findes tusindfold igen.

4

Jeg holder daglig kirkegang
med ordets læsning, bøn og sang,
hosianna mig i mund og sind
skal følge både ud og ind,
fordi, du Davids søn, du est
mit hjertes daglig frydefest.

5

O, Gud ske lov til evig tid,
at tiden er så himmelblid,
ret ligesom det var en vår
til evighedens kirkeår,
at vi kan her begynde på
for tronen nat og dag at stå.

6

Hosianna! milde Davids søn,
vor ærenpris og tusindskøn!
O, måtte dog den ganske jord
nu blive til et syngekor,
al verden til en helligdom,
fordi Guds Søn til verden kom!

7

Op, Zion! Læg din enkedragt,
ifør dig lysets brudepragt!
Strø palmer for hans fødders gang,
og mød din skat med frydesang!
Forkynd, hvor sød han er og blid
fra nu og indtil evig tid!

Hans Adolph Brorson 1742.