Se salmens tekst:
745. Vågn op og slå på dine...
Vælg melodi:
 Hamburg 1690
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Thomas Hansen Kingo

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. slå på dine strenge – brug al din musik, jf. Sl 92,2-4. 108,3 / 3. stat – stå / 5. Gør vold oppå den stjerneborg – indtag Himlen med storm! Jf. Matt 11,12. Luk 11,5f. / 6. verdens sorg – alverdens bekymringer.

2

1. Velan! – udtryk for, at nu skrides der til handling / 2. min jordeklimp – mennesket er i grunden blot en jordklump, jf. 1 Mos 2,7, som i ældre bibeloversættelser lød: „Og Gud HERREN havde giort Mennisket af en Jord-Klimp“ / 3. mit borgerskab er i Guds rige – jf. Fil 3,20 / 4. dér stunder jeg og daglig op – derop længes jeg også daglig efter at komme. Lov – lovsang og hyldest / 6. ske Gud – skal være henvendt til Gud.

3

2. end kun min blotte hjerte-tak – ikke spor andet end hjertets taknemmelighed. Luthersk set kan mennesket nemlig ikke yde Gud noget som helst til gengæld for hans omsorg / 4. alt for lak – alt for mangelfuld. (samme ord som det engelske ‘lack’; Kingo var jo af skotsk slægt) / 5. forsmår – underkender, afviser.

4

1. mit kald – min bestilling, mit arbejde / 2. fanger … an – begynder (af tysk) / 3. end – endnu, fortsat / 4. er van – som han plejer, er vedblevet at være / 5. han tager hånden med mig i – han rækker mig hånd og støtter min gerning.

5

3. rykke – Kingo skrev: „rygge“ = vakler, bliver til intet, viger bort / 4. alt – allerede / 5. glasset rinder – sandet i timeglasset løber ud, jf. 766.2
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Menneskelivet - Morgen

745

Vågn op og slå på dine strenge
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Hamburg 1690

1

Vågn op og slå på dine strenge,
syng mig en dejlig morgensang!
O kære sjæl, stat op af senge,
gør med din tak en Himmel-gang!
Gør vold oppå den stjerneborg,
og glem så længe verdens sorg!

2

Velan! jeg vil til Himlen stige,
langt fra min jordeklimp og krop,
mit borgerskab er i Guds rige,
dér stunder jeg og daglig op!
Lov, pris og tak i tusindtal
ske Gud i højen himmelsal!

3

Jeg har ej andet dig at give
end kun min blotte hjerte-tak,
al anden gerning her i live,
den er at yde alt for lak;1
men mine suk du ej forsmår
og gråden, som i øjne står.

4

Velan, jeg til mit kald mig giver
og fanger nu min gerning an;
min Gud mig end så nådig bliver,
som han i al min tid er van,
han tager hånden med mig i
og med sin Ånd står trolig bi.

5

Jeg vil dog ej på verden bygge,
om lykken end vil med mig stå,
men alt som dagen sig mon rykke,
vil jeg min sjæl alt minde på,
at glasset rinder, tiden går,
og evigheden forestår.

Thomas Kingo 1674.

1 mangelfuld