Se salmens tekst:
743. Nu rinder solen op
Vælg melodi:
 Nederlandsk visemelodi 162...
 H. O. C. Zinck 1801
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Thomas Hansen Kingo

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

2. af østerlide – langs den østlige bakkeskråning (dansk motiv) / 3-4. klippens top og bjergets side – (norsk motiv). Sangbogen var beregnet til hele dobbeltmonarkiet Danmark-Norge; og Kingo har formentlig fået landskabet beskrevet af sin norskfødte hustru Sille Balkenborg. I hans kærlighedsdigt til hende: "Chrysilis du, mit Verdens Guld" - findes samme motiv.

2

1. jf. 1 Mos 22,17 / 2. uden måde – umådelig, uoverskuelig / 5. jf. 3 Mos 8,12. 1 Sam 10,1. Sl 23,5. 133,2. Matt 26,7. Luk 7,46 / 6. hver morgen – jf. Klages 3,23. i min skål – i det, der er min tilværelses vilkår / 7. jf. Sl 23,5.

3

7. dødens mørke sti – hos Kingo opfattes søvnen ikke udelt positiv, som hvile; men tillige som ‘den lille død’ / 8. sjælevåde – sjælefare, ulykke og skade på sjælen.

4

2. fare – rejse, forsvinde / 3. dit legems blomsterblad – se nedenfor. Job 14,2. Sl 90,5. 103,15. Jak 1,10. 1 Pet 1,24 / 8. tilbørlig – på rette måde.

5

3-4. jf. Rom 8,14. drive – udføre.

6

6. Den rette omvendelse er Guds gerning, jf. Jer 31,18. Klages 5,21. ApG 11,18. 2 Tim 2,25 / 8. brøde – overtrædelse.

7

1. tarv og trang – velbefindende og fornødenhed / 3. lykkens gang – skæbnens udfald / 6. tilforne – forud / 7. jf. Luk 12,19 / 8. råde – bestemme.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Menneskelivet - Morgen

743

Nu rinder solen op
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Nederlandsk visemelodi 1621
H.O.C. Zinck 1801

1

Nu rinder solen op
af østerlide,
forgylder klippens top
og bjergets side;
vær glad, min sjæl, og lad din stemme klinge,
stig op fra jordens bo,
og med din tak og tro
til Himlen svinge!

2

Utallig såsom sand
og uden måde,
som havets dybe vand
er Herrens nåde,
som han mit hoved daglig overgyder:
hver morgen i min skål
en nåde uden mål
til mig nedflyder.

3

Han har i denne nat
med engleskare
mit hus og hjem omsat,
at ingen fare
har mig og mine ramt i nogen måde,
men jeg er frelst og fri
fra dødens mørke sti
og sjælevåde.

4

Min sjæl, vær frisk og glad,
lad sorgen fare!
Dit legems blomsterblad
vil Gud bevare:
Han vil i dag mig give kraft og styrke,
jeg i mit kald og stand
min Gud og Fader kan
tilbørlig dyrke.

5

Gud lægge hånd i hånd
med mig og give
sin gode Helligånd
mit kald at drive!
Velsign mig, Herre Gud, udaf det høje!
Gid jeg hver dag og tid
i Gud og i min flid
mig lader nøje!

6

Lad synden mig i dag
ej rent forblinde,
at jeg min Guds behag
kan ret besinde!
Men om min fod går vild og sig mon støde,
da vend, o Gud, mig om,
og gå ej straks til dom
for svagheds brøde!

7

Du bedst min tarv og trang,
o Herre, kender,
tilmed er lykkens gang
i dine hænder,
og hvad mig tjener bedst i hver en måde,
du det tilforne ser.
Min sjæl, hvad vil du mer?
Lad Gud kun råde!

Thomas Kingo 1674.