HØR melodien

Se salmens tekst:
738. O, Gud ske lov til evig t...
Vælg melodi:
 Kingos Graduale 1699
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Hans Christensen Sthen
Carl Joakim Brandt

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

4. nattens våde – nattens farer.

3

3. liv og sjæl – legeme og sjæl.

4

1. hjerte, råd og sind – omtanke, beslutning og vilje / 3. lægger vind – anstrenger mig for.

5

1. Hvad om – hvad enten. til land eller vand – på lande- eller søvejen / 2. hvor jeg monne – hvor jeg end. færdes og fare – bevæger mig og rejser hen / 3. din højre hånd – kan her være synonym for enten Guds almagt eller for Jesus Kristus.

6

4. giv råd og lykke – giv mig hjælp og god skæbne.

7

4. mon – måtte.

8

2. trolig – trygt. vil dig befale – overlade og betro til dig / 3. tvist og kiv – uværdige stridig­heder og uoverensstemmelser / 4. bagtale – bagtalelse.

9

1. gang – udgang / 3. den vej så trang – jf. Matt 7,14.

10

3. vende mig alt – styre alting for mig.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Menneskelivet - Morgen

738

O, Gud ske lov til evig tid
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Kingos Graduale 1699

1

O, Gud ske lov til evig tid
for al sin godhed og nåde,
han mig bevared med største flid
og fried fra nattens våde.

2

Så beder jeg dig af hjertens grund,
o himmelske Gud og Herre,
at du i dag og allen stund
vil min beskærmer være.

3

Fra synd og sorg på liv og sjæl,
det onde, som mig kan hænde,
de hellige engle mig vogte vel,
din Helligånd du mig sende!

4

Reger mit hjerte, råd og sind,
lad ingen mig fra dig skille,
at jeg på gudsfrygt lægger vind
og altid følger din vilje.

5

Hvad om jeg er til land eller vand,
hvor jeg monne færdes og fare,
hold fast mig ved din højre hånd,
mig mod mine fjender forsvare!

6

Stå dem imod med vældig magt,
som mig ville undertrykke,
al min fortrøstning er på dig lagt,
o Herre, giv råd og lykke!

7

Når du er min, og jeg er din,
hvad kan mig da siden skade?
Dit hellige ord er trøsten min
mod alle, som mig mon hade.

8

Min velfærd, ære, sjæl og liv
jeg trolig vil dig befale;
fri mig fra uro, fra tvist og kiv,
fra sladder og ond bagtale!

9

Giv mig af verden en salig gang,
når timen den er til stede,
da jeg skal vandre den vej så trang,
hjælp mig til Himmerigs glæde!

10

Det beder jeg dig i Jesu navn,
for Kristi skyld alene,
Gud vende mig alt til bedste og gavn,
alt efter sin vilje den rene!

Hans Christensen Sthen 1589.
C.J. Brandt 1885.