Se salmens tekst:
711. Forlen os freden, Herre, ...
Vælg melodi:
 Efter førremformatorisk h...
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Martin Luther
Uffe Hansen

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. Forlen – tildel, skænk, giv / 1-2. freden ... i disse trængselstider – jf. 2 Kong 20,19. Sir 50,23 / 3. ingen uden – ingen andre end.

2

2. som græs er deres dage – Sl 90,5f.; 103,15. Es 40,6f. / 4. uden mage – uden sammenligning med noget andet / 5. frygte – ære, respektere og dyrke.

3

4. sin Søn han ej lod spare – Rom 8,32 / 5. hvi – hvorfor.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Menneskelivet - Fædrelandet

711

Forlen os freden, Herre, nu
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Efter førreformatorisk hymne / Nürnberg 1531

1

Forlen os freden, Herre, nu
i disse trængselstider!
Der er dog ingen uden du,
som for os arme strider.
Vor frelser er du alene.

2

Lad os ej frygte mennesker,
som græs er deres dage;
men du vor Gud og skaber er,
din magt er uden mage.
Lad dig os alene frygte!

3

Hvad modgang os kan komme til
med trængsel, nød og fare,
dermed os Gud kun prøve vil;
sin Søn han ej lod spare,
hvi skulle da fri vi være!

Sir 50,23
Da pacem Domine 6. årh.
Martin Luther 1529. Dansk 1533.
Uffe Hansen 1943.