Se salmens tekst:
71. Nu kom der bud fra englek...
Vælg melodi:
 H. O. C. Zinck 1801/Thomas...
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Thomas Hansen Kingo
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig
Peter Frederik Adolph Hammerich

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. englekor – himlene, se til nr. 138.5 / 5. han sig vort kød vil tage på – i teologisk sprogbrug: inkarnationen, at Gud blev menneske i Jesus Kristus, Joh 1,14. vort kød – menneskelivets vilkår, Fil 2,7 / 7. det nyt – den nyhed.

2

6. hilsæl – hilsen og hyldestråb: Vær hilset! / 7. som skrækker, skønt det fryder – ordvalget er bevidst, og gengiver en klassisk teologisk formel for det guddommeliges nærvær: tre­mendum et fascinans, det rystende og fortryllende.

3

1. „Livsaligste blandt Evas køn.“ – citat af Luk 1,42. Evas køn – 1 Mos 3,20 / 4. haver alt at råde – som allerede kan befale og regere / 5. som strækker ud sin kongestav – association til Moses ved Rødehavet, 2 Mos 14,16f. / 6. fra hav til hav – Sl 72,8 / 7. til alle slægters både – en maritim misforståelse er nærliggende, men „både“ betyder her: frelse og gavn.

4

1. overskygge – Luk 1.35 / 5. Jesus … hans søde navn – navnet Jesus betyder: Herren er frelse.

5

3. bered mit hjerte – gør mit hjerte beredvilligt / 7. aldrig fra dig rykke – aldrig gå bort fra dig.

6

1. – således / 3. alt begær – alle ønsker / 5. engle lig – ligesom engle. Kingo skrev: „Engle-liig“, Matt 22.30, og udtrykte dermed mere end den blotte lighed.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Tidens fylde

71

Nu kom der bud fra englekor
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: H.O.C. Zinck 1801

1

Nu kom der bud fra englekor,
at Gud herned vil stige;
hans Søn, som i det høje bor
og ejer ærens rige,
han sig vort kød vil tage på
og blandt os gå;
det nyt er uden lige.

2

Til Nazaret det budskab går,
som Gud sin engel byder,
Maria dér en hilsen får,
vidunderlig den lyder;
som lyn indtræder Gabriel
med et hilsæl,
som skrækker, skønt det fryder.

3

Livsaligste blandt Evas køn!
Gud så til dig i nåde,
du føde skal Guds egen Søn,
som haver alt at råde,
som strækker ud sin kongestav
fra hav til hav,
til alle slægters både.1

4

Guds kraft dig overskygge skal,
og Ånden fra det høje
med nåde uden mål og tal
sig over dig skal bøje;
og Jesus er hans søde navn,
som du i favn
skal se med moderøje!

5

O Herre Jesus, lad din Ånd
mig kraftig overskygge,
bered mit hjerte ved din hånd,
at du deri kan bygge,
at også jeg kan åndelig
undfange dig
og aldrig fra dig rykke!

6

Så skal din Himmel i mig her
ved Åndens kraft begynde,
mit hjerte, sjæl og al begær
sig op til Gud skal skynde,
indtil jeg bliver engle lig
i Himmerig
og aldrig mer skal synde!

Luk 1,26-38
Thomas Kingo 1689.
N.F.S. Grundtvig 1837.
Frederik Hammerich 1852.

1 gavn