Se salmens tekst:
691. Loven er et helligt bud
Vælg melodi:
 Jean Baptiste Lully 1661
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Hans Adolph Brorson

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. Loven er et helligt bud – Rom 7,12 / 5. intet uden ham at ynde – ikke at foretrække noget som helst fremfor Gud.

2

4. til hånde gerne gå – være beredvillig til at hjælpe / 5-8. Den kærlighed, man ville give Gud, behøver Han ikke; den skal derfor ydes ens næste.

3

5. gengiver kirkefaderen Augustins klassiske lære om arvesynden: Adam kunne, i Paradi­set, have undladt at synde og dø. Men han syndede, og fortabte derved den mulig­hed, hvorefter Adams og hans efterkommeres tilstand siden har været den, ikke at kunne lade være med at synde eller dø / 6. varetægt – vedtægt; det, som loven kræver taget vare på og overholdt.

4

3-4. jf. Matt 3,7-10. Luk 3,7-9 / 7. svale – nedkøle. det ganske Adams køn – hele menneske­slægten, jf. Rom 5,12.

5

1-2. jf. Rom 10,4 / 5-6. jf. Rom 13,8f. / 7-8. jf. Gal 5,18.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kristenlivet - Kærlighed til Gud og næsten

691

Loven er et helligt bud
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Rind nu op i Jesu navn

1

Loven er et helligt bud,
viser os vor Gud alene
frem for alle ting at tjene
og at ære som en Gud;
intet uden ham at ynde,
ham at elske nat og dag,
intet uden ham begynde,
det er Lovens hovedsag.

2

Deraf og nødvendigt må
følge, som udi en kæde,
at vi skal vor næste glæde
og til hånde gerne gå;
hvad man nu sin Gud vil yde,
som det ikke har behov,
dette skal vor næste nyde
efter kærlighedens lov.

3

Dette bud om kærlighed
stod i Adams hjerte skrevet,
blev ved synden sønderrevet,
da han faldt i døden ned;
lyst at ville, kraft at kunne
holde Lovens varetægt
gik ved Adams fald til grunde
for den hele Adams slægt.

4

Da nu hele verden lå
under Herrens dom og vrede,
straffen den var også rede,
som der skulle følge på,
da begyndte Gud at tale
om sin egen kære Søn,
som hans vrede skulle svale
for det ganske Adams køn.

5

Har vi ham, som har betalt,
har vi ham, som fyldest gjorde,
da er Lovens trussel borte,
Jesus har det klaret alt;
ja, han selv os kræfter giver
til at følge Lovens bud,
og Gud Helligånd os driver,
så vor gerning sker i Gud.

Hans Adolph Brorson 1739.