00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Hans Adolph Brorson

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

jf. Matt 5,44f.

2

3. svart – svært / 4. jf. Jer 5,3 i ældre overs.: „De .. gjorde Ansigtet haardere end Flint, vilde ej vende om.“ Ezek 11,19. art – væsen, sind; den syndefaldne Adams temperament viste sig i allerede i sønnen Kain, der i hidsighed og misundelse slog sin bror ihjel.

3

2. i harnisk bragt – bragt i selvoptaget raseri / 4. olme – upålideligt hidsige.

4

4. prentet – skrevet, så det ikke kan viskes ud.

5

3. jf. Matt 27,39f. Luk 23,34.

6

1. beser – opdager ved selvransagelse. svare – tunge. pund – de ældre bibeloversættelsers ordvalg i lignelsen om den gældbundne tjener, Matt 18,12 / 3. forlod – tilgiver.

7

2. snart – hurtigt.

8

4. det femte bud – „Du må ikke slå ihjel!“ Hvilket viser, at det netop er Kain, der tænkes på i v. 2.

9

3. vunder – dødelige sår.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kristenlivet - Kærlighed til Gud og næsten

688

Skal kærlighed sin prøve stå
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Vor Herres Jesu mindefest
Når syn og hørelse forgår

1

Skal kærlighed sin prøve stå,
da må den til din fjende nå;
at du er mild, når han er vred,
det er en kristen kærlighed.

2

Den lærdom er så besk og sur
som døden selv for vor natur,
det synes alt for tungt og svart
for Adams flintehårde art.

3

Ja, ser vi til vor egen magt,
da er man let i harnisk bragt
og finder ingen kraft imod
den gamle Adams olme blod.

4

Lad hjertet komme ind i bod
og smelte hen i Jesu blod!
Da bliver Kristi milde sind
i sjælen dejlig prentet ind.

5

Når vi ved troens lys og brand
vor Jesu hjerte finde kan,
at han for sine mord're bad,
da de kun stod og lo derad,

6

når vi besér i hjertens grund
de mange svare syndens pund,
som Gud så gerne os forlod
for Jesu pine, død og blod,

7

når Ånden gør os dette klart,
da tændes udi sjælen snart
den stærke kærlighedens brand,
at man sin fjende elske kan.

8

Så luestærk er kærlighed,
den slår al verdens aske ned
og drager sjælen ind til Gud,
da lærer vi det femte bud.

9

O, lad mig hjertens inderlig,
min søde Jesus, elske dig
og komme dine vunder nær,
så får jeg nok min fjende kær!

Matt 5,43-48
Hans Adolph Brorson 1734.