Se salmens tekst:
674. Sov sødt, barnlille
Vælg melodi:
 Thomas Laub 1915
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

Fuglene og blomsterne – himlens fugle og markens liljer – er et nytestamentligt motiv, Grundtvig igen og igen vender tilbage til i sine salmer, eksv. 41, 99.4, 236.1, 290, 319.8, 729.  

2

1. grande – uskyldsfine / 2-4. korstegnelsen ved dåben / 5. thi – derfor / 8. din sjæl og dit hjerte du bade – nu kan du vende tilbage til din dåb og rense sjæl og hjerte deri.

3

2. amen – hebr.: ‘det er vist og sandt’, eller: ‘det skal sandelig ske’ / 3. Frelserens bøn – Fadervor / 4. i løn – i det skjulte, Matt 6,6 / 5. kvæde – synger lovsang / 7. det lille Guds-ord – Grundtvigs yndede betegnelse for Fadervor.

4

1. De – englene i Himlen / 2. jordklimpen – betyder egtl. jordknold; her: mennesket, jf. 1 Mos 2,7. Grundtvig havde først skrevet „Madike-Tunge“, og vægrede sig længe ved at opgive dette udtryk / 5. hid – herop (det er Himlens engle, der råber og sjunger og anbefaler menneskets bøn hos Gud).

5

1. købte – løskøbte i kraft af Jesu gerning, 1 Pet 1,18f. / 3. striden – både tilværelsens modgangsfyldte kamp og kampen mod tvivl og anfægtelser / 7-8. De løskøbte synderes takkesang til Gud (halleluja) har en tone, englene ikke kan frembringe, men som de værdsætter.

6

Dette vers blev tilføjet i 1850 / 2. manna – den himmelske næring, hvormed Gud holdt israelitterne i live under ørkenvandingen, 2 Mos 16,12f., bruges her som billede på nadve­ren, der holder den kristne åndeligt i live.

7

3. det navn – Jesu navn, som betyder: ‘Gud frelser’ / 7. favr – sund og dejlig.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kristenlivet - Trøst og fred

674

Sov sødt, barnlille
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Thomas Laub 1915

1

Sov sødt, barnlille!
Lig rolig og stille,
så sødelig sov
som fuglen i skov,
som blomsterne blunde i enge!
Gud Fader har sagt:
Stå, engle, på vagt,
hvor mine de små er i senge!

2

Gudsfingrene grande
slog kors for din pande,
Guds Enbårnes røst
slog kors for dit bryst,
thi skal ingen djævel dig skade;
nu kan i din dåb
med saligheds håb
din sjæl og dit hjerte du bade.

3

Læg hænderne sammen,
da lægger sig amen
til Frelserens bøn,
som stiger i løn
og lyder, hvor englene kvæde;
i Himmerigs kor
det lille Guds-ord
omfavne Guds engle med glæde.

4

De råbe, de sjunge:
På jordklimpens tunge
et ord af Guds Søn
er blevet til bøn,
svang hid sig på åndedræts-vinger;
Gud Fader i løn,
sig ja til den bøn!
Fra lavland livsalig den klinger.

5

Og alle de købte,
i Jesu navn døbte,
som striden har stridt,
som døden har lidt,
gik ind til den evige hvile,
istemme så lydt
halleluja nyt,
at englene tie og smile.

6

Da drypper som duggen
der manna1 på vuggen
til barnet på jord
fra englenes bord,
du finder med smil det i morgen;
og klarøjet brat
du siger godnat
til tvivlen og frygten og sorgen.

7

Sov sødt, barnlille!
Lig rolig og stille,
og nyn på det navn
med nåden i favn,
al jorden til salighed givet!
Nyn: Jesus er min,
så favr og så fin,
min Jesus er lyset og livet!

N.F.S. Grundtvig 1844, 1850 og 1864.
Bearbejdet 1872.

1 2 Mos 16