Se salmens tekst:
67. Jeg så ham som barn med ...
Vælg melodi:
 Norsk folkemelodi 1840
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Schøller Parelius Vilhelm Birkedal

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

Her genkaldes en række barndomsminder, bl.a. et korsformet monument, som i Birkedals barndom kunne ses nær godset Liselund, rejst over en uheldig jæger, der var styrtet ned fra Møns Klint.

2

2. herlighedsborgen – Himmerig / 3. det lave – dobbelttydigt: Det jordiske og det moralsk lavsindede / 4. hans ild – den religiøse opflammethed. forkrænkelsen – ældningen, den proces, der fører til døden.

3

2. skjalv – skælvede / 3. isse – pande, hoved, jf. 1 Mos 4,6.

4

1. kende – indse, erkende / 2. korsets, forargelsens – jf. 1 Kor 1,23 / 4. jf. Joh 10,11f.

5

2. jf. Åb 2,8; 22,13.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Jesus Kristus

67

Jeg så ham som barn med det solrige øje
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Norsk folkemelodi 1840

1

Jeg så ham som barn med det solrige øje
i regnbuens glans på de hjemlige høje;
han kyssed min kind, og vi leged med stjerne,
mens korset stod skjult mellem løv i det fjerne.

2

Jeg så ham som yngling i livskraftens morgen,
da ånden fløj højt imod herlighedsborgen,
han vinked min sjæl, og jeg glemte det lave,
hans ild kasted glans på forkrænkelsens grave.

3

Jeg så ham som mand i den modnede sommer,
da synderen skjalv for den hellige dommer,
da hjertet slog tungt, og min isse var sænket,
og dødstanken strengt havde livsmodet lænket.

4

Først da fik jeg kende hans salige nåde,
først da løstes korsets, forargelsens gåde,
først da lærte hjertet at favne den byrde,
som han har mig rakt, den forbarmende hyrde.

5

Først da har jeg sagt ham, hvad før jeg ej vidste,
at han er den første og bliver den sidste;
først da har jeg sagt ham, at ham vil jeg følge
i liv og på dødens den rullende bølge.

6

Først da har jeg sagt, at til ham vil jeg ile,
som grædende barn ved hans bryst søge hvile;
hos ham vil jeg mig og min usselhed skjule,
kun da fries jeg ud af fortabelsens hule.

7

Og en gang jeg ser ham, når lyset nedbrænder,
da strækker jeg mod ham de segnende hænder;
når hjertet står stille, og øjet vil briste,
da hilser jeg ham med et smil, med det sidste.

Vilh. Birkedal 1858.