Se salmens tekst:
66. Lyslevende fra Himmerig
Vælg melodi:
 Carl C. N. Balle 1855
 Strassburg 1525
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

6. hvid og rød – Grundtvigs brug af det danske flags farvesymbolik i sine salmer er et særligt kapitel. Der spilles på korsets hvide – uskylden og renheden – og på dugens røde – blodet og livet; – senere i verset tillige på himlens blå, og evighedens gyldne farve.

2

højtid … højsang – associerer til Guds nærvær. Når Guds Søn talte, tav skaberværket; når han tav lovpristes han af alt, hvad der ellers var stille: storm og hav (Matt 8,26), den klare sky (Matt 17,5), døvstumme folk (Mark 7,32f.), kvinder bly – tilbageholdende kvinder (Luk 11,27).

3

1. kval – heftige pinsler / 2-3. fór Jesus ned … til dødninger i tågedal – 1 Pet 3,19. Nedfarten til dødsriget, der navnlig i den ortodokse kirkes påsketro spiller en central rolle, beskæftigede Grundtvig sig indgående med – se nr. 202 og 212 / 4. i hvilen og i vånden – både de himmelsk salige og helvedes fortabte / 5. da blev Guds miskundhed kundgjort – 1 Pet 4,6. Vedr. miskundhed, se til nr. 31 / 6. på afgrunds-rand i Hel-hjems port – på tærsklen til Helvede. ‘Hel-hjem’ er dødsgudinden Hels rige i den nordiske mytologi.

4

1. trods sten og segl – Matt 27,66 / 4. grøde – frugtbarhed, blomstring / 5. med kød og ben – Luk 24,39 / 6. alt fuldbragt – Joh 19,30 / 8. engle og apostle så ham fare op – ApG 1,9-12.

5

4.f. engang for hver mands øje – engang skal alle s e Kristus, ApG 1,11; men indtil da h ø r e s hans levende ord: hans røst på jord sig baner vej – ved dåben: livets Jordanflod – en overgang gennem vand som for Gudsfolket der måtte over Jordanfloden for at komme ind i det forjættede land – og ved nadveren, der er livets træ på rod – altså livstræet fra paradiset, som stadig er levende for Kristi folkeskare, hans menighed.

6

2. du var, du er og kommer – Guds Søn har Faderens guddomsmagt, og er derfor hans væsens udtrykte billede, Hebr 1,3. Åb 1,4; 4,8 / 4. som frelser og som dommer – ApG 10,42-43 / 6. og når du atter ses i sky – Matt 24.30; 26.64. Åb 1,7 / 7. når domsbasunen gjalder – Matt 24,31. 1 Thess 4,16 / 9. da fryder sig de tørre ben – Ez 37,1-14 / 10. livets fyrste kalder – ApG 3,15.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Jesus Kristus

66

Lyslevende fra Himmerig
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Et lidet barn så lysteligt
Her ser jeg da et lam at gå

1

Lyslevende fra Himmerig
Guds Søn kom ned til jorden,
ej som en dommer frygtelig
med lynild og med torden,
men som et barn i moders skød,
mild-øjet, dejlig hvid og rød,
med stemme spæd og klinger,
med julegaver til de små:
til hver en kåbe himmelblå
og gyldne englevinger.

2

Lyslevende han vandred om
på bjerge og i dale,
og højtid blev der, hvor han kom,
en højsang var hans tale,
så til ham lytted, for ham tav,
som fugl på kvist, så storm og hav
og alle barnesjæle;
men når han tav, den klare sky,
døvstumme folk og kvinder bly
til pris fik mund og mæle.

3

Lyslevende, trods dødens kval,
fór Jesus ned i Ånden
til dødninger i tågedal,1
i hvilen og i vånden;
da blev Guds miskundhed kundgjort
på afgrunds rand i Hel-hjems port,
hvor alt var tomt og øde;
med glædens pil blev sorgen skudt,
og Helveds mørke gennembrudt
af Himlens morgenrøde.

4

Lyslevende, trods sten og segl,
opstod han fra de døde,
som livets sol af Himlens spejl,
med fryd, med glans og grøde.
Med kød og ben i Åndens magt,
med alt forklaret, alt fuldbragt,
opfór han i det høje;
Guds engle og apostle så
ham fare op på skyer blå
langt bort fra verdens øje.

5

Lyslevende han sidder hist
på tronen i det høje,
lyslevende han kommer vist
engang for hver mands øje.
Lyslevende, trods hvert et nej,
hans røst på jord sig baner vej
med toner himmelklare.
Hans bad er livets Jordansflod,
hans bord er livets træ på rod
alt for hans folkeskare.

6

Lyslevende med Guddoms-magt
du var, du er og kommer,
besegler åbenlyst din pagt
som frelser og som dommer:
Nu lever op vor sjæl på ny,
og når du atter ses i sky,
når domsbasunen gjalder,
da sprænges muldets bautasten,
da fryder sig de tørre ben,
thi livets fyrste kalder.

N.F.S. Grundtvig 1843. 1847.
Bearbejdet 1913.

1 1 Pet 3,19