Se salmens tekst:
644. Aldrig er jeg uden våde
Vælg melodi:
 Johann Horn 1544
 A. P. Berggreen 1852
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Thomas Hansen Kingo

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. våde – livsfare, nød og ulykke / 3. ve – klage og smerte.

2

1. trykker – nedtrykker, gør beklemt / 2. tilskynder – tilsender, forordner / 3. udi tvang – bundet af dårlig samvittighed.

3

1. jf. 2 Kor 6,10 / 2. nu i fald og nu i sæde – snart faldet i unåde, snart i højsædet. Jesu tro – tro på Jesus.

4

1. – således / 4. mit levneds mål – som det tilmålt mig i livet.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kristenlivet - Modgang og håb

644

Aldrig er jeg uden våde
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Johann Horn 1544
A.P. Berggreen 1852

1

Aldrig er jeg uden våde,
aldrig dog foruden nåde,
altid har jeg suk og ve,
altid kan jeg Jesus se.

2

Altid trykker mine synder,
altid Jesus hjælp tilskynder,
altid er jeg udi tvang,
altid er jeg fuld af sang.

3

Nu i sorrig, nu i glæde,
nu i fald og nu i sæde,
ofte fuld af stor uro,
altid fuld af Jesu tro.

4

Så er sorg til glæde lænket,
så er drikken mig iskænket
besk og sød i livets skål,
sådant er mit levneds mål.

5

Men, o Jesus, jeg vil græde,
hjælp du til, at troens glæde
over synd og sorrig må
altid overvægten få!

Thomas Kingo 1681.
Bearbejdet 1850.