00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Hans Thomissøn
Peter Andreas Fenger

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. love – lovsynge, prise og ære / 2. Som alle mine synder bar – (1 Pet 2,24) / 3. I troen vil jeg det vove – i dag kan det være svært at forstå, hvor omvæltende det har været for reformationsgenerationen pludselig at måtte henvende sig direkte og personligt til Gud, uden at skulle benytte kirkens præster eller helgenerne som mellemmænd. / 4. hannem – gl. dansk: ham. står – er vendt mod / 7. sorrig – sorg, bekymring og modgang.

2

3. hvor højlig – i hvor høj grad / 4. dig bør – som tilkommer dig / 5. give mig det i sinde – altid minde mig om / 8. Gud læske mit angerfuld’ mod – Gud trøste mit angrende sind.

3

1. lignes ved – er som. Her skinner den katolske Mariavise klart igennem. Det var et ofte brugt billede på Jomfru Maria, himlens dronning, at hendes jomfruelige renhed strålede som solens lys, der skinnede gennem klart glas. Her er teksten uden videre overført på Kristus / 2. bold – herlig, skøn / 4. jeg giver mig hannem i vold – jeg overgiver mig til hans magt / 6. det haver jeg fundet hos mig – det er min erfaring.

4

3. på dit bud tage de vare – englene udfører Herrens vilje som hans budbringere / 4. villie – er bevidst skrevet med den oprindelige salmes stavemåde, så det bliver tydeligt, at ordet skal synges i tre stavelser af hensyn til salmens versemål og melodi / 6. alt – umiddelbart / 7. – således. råde – regere.

5

1. flyr – tager min tilflugt til / 3. du måtte – du må gerne. vel – godt. over mig råde – be­stemme over mig / 4. ledebånd – tømme, eller gå-sele, som brugtes til små børn / 5. den stund – i den tid / 6.  jeg trøster mig ved din pagt – Kristi løfte om syndernes forladelse jfr. nadverordene: "Denne er den ny pagt ved mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse." (Luk 22,20. 1 Kor 11,25) / 7. til dig stander al min agt – min vilje, hensigt er at holde mig til dig.

6

1. Jesus, morgenstjerne – jf. Åb 22,16 / 2. min lyst – min glæde / 4. tugt – opdragelse.

7

3. stedse – altid / 5-6. send mig englene dine, når jeg bortsove skal – jfr. Luk 16,22.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Jesus Kristus

64

Jeg vil mig Herren love
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Nederlandsk psalter 1540
Christian Barnekow 1874

1

Jeg vil mig Herren love,
som alle mine synder bar,
i troen vil jeg det vove,
til hannem mit hjerte står!
Dér vil hans navn jeg skrive
og bære det til min død,
han kan min sorrig fordrive
og skille mig fra al nød.

2

Gud give mig det at lære,
som jeg det lære kan,
hvor højlig hæder og ære
dig bør af kvinde og mand;
Gud give mig det i sinde
at love min Herre god,
om ude jeg er eller inde,
Gud læske mit angerfuld mod!

3

Han lignes ved solen den klare,
som skinner på himlen bold,
hans nåde er åbenbare,
jeg giver mig hannem i vold,
han slukker sorgen alene,
det haver jeg fundet hos mig;
jeg takke dig vil og tjene,
o Jesus, det lover jeg dig!

4

De himmelske engle i skare
de tjene dig ganske nær,
på dit bud tage de vare,
din villie er dem kær;
Gud satte dig af sin nåde
alt ved sin højre hånd,
bad dig så styre og råde
dit rige i alle land.

5

Nu flyr jeg til din nåde
og giver mig i din hånd,
du måtte vel over mig råde,
jeg går i dit ledebånd;
den stund, jeg er her i live,
jeg trøster mig ved din pagt,
hos dit ord vil jeg blive,
til dig stander al min agt.

6

O Jesus, morgenstjerne,
mit lys, mit liv, min lyst,
jeg takker dig så gerne
for al din tugt og trøst!
Gør sjæl og legem så rene,
når jeg for dommen står,
som guld og ædele stene,
som solen så lys og klar!

7

O Jesus, du livsens Herre,
du hørte nu, hvad jeg bad.
Du stedse hos mig vil være,
så bliver mit hjerte glad;
og send mig englene dine,
når jeg bortsove skal,
frels mig fra Helvedes pine,
før mig til Himmerigs sal!

Dansk Mariavise 15. årh. Hans Thomissøn 1569.
P. A. Fenger 1857.
Del af samme salme som nr. 525.