Se salmens tekst:
63. I Jesu navn
Vælg melodi:
 Engelsk visemelodi omkring...
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Johan Friederichsen

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

4. spot og spe – forhånelse og skam / 5. al den idræt – alt, hvad vi gør, al vor handlen / 6. i det – i Jesu navn / 8-9. den … den – viser tilbage til „idræt“ i lin. 5 / 10. og dernæst til os henser – grundleddet er underforstået: Gud ser derefter hen til os. henser – sørger for, tager vare på / 11. står – består.

2

2. vi prise ville – vil vi takke og ære / 5. haver – har / 7. med sin arm så stærk – Jos 4,24 (ældre overs.) Jer 21.5. 5 Mos 26,8. Sl 89,11 / 8. højpriselige værk – ærefulde gerning / 9. thi bør vi – derfor bør vi / 11. hvo som – den, som. frygter – ærer, og stoler på. dette vel mærk! – indprent, læg det grundigt på sinde.

3

3. om vi så leve – hvis vi lever således (i Jesu navn) / 4. om vi dø, vil vort gavn og ske – Fil 1,21 / 10. dér skal se Guds ansigt blid – 1 Kor 13.12; jfr. den aronitiske velsignelse (4 Mos 6,24-26): „Herren lade sit ansigt lyse over dig“.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Jesus Kristus

63

I Jesu navn
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Engelsk visemelodi omkring 1600

1

I Jesu navn
skal al vor gerning ske,
om det skal komme os til nogen gavn
og ej endes med spot og ve.
Al den idræt,1
som begyndes i det,
fremgang og lykke får,
indtil den målet når,
den vor Gud til ære sker
og dernæst til os henser,
hvori al vores velfærd står.

2

I Jesu navn
vi prise ville Gud,
han selv vil give lykke til og gavn,
og det sker på hans eget bud;
han haver gjort
store ting ved sit ord
og med sin arm så stærk
højpriselige værk.
Thi bør vi til allen tid
Herren takke med stor flid;
hvo som frygter ham, dette vel mærk!

3

I Jesu navn
vi leve og vi dø,
om vi så leve, er det til vort gavn,
om vi dø, vil vort gavn og ske.
I Jesu navn,
ham til ære, os til gavn,
skal vi igen opstå
og i Guds rige gå,
og vi da med lyst og fryd
dér skal se Guds ansigt blid
og den evige ære få.

Johan Friderichsen 1639.

1 gerning