Se salmens tekst:
627. Sørger du endnu, min sj...
Vælg melodi:
 Berlin 1653
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Benjamin Schmolck
Hans Adolph Brorson

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

4. hans råd – hans vejledning, styrelse, frelsesplan. dig er forborgen – er skjult for dig.

2

3. trænges du – har du modgang. en liden stund – 1 Pet 1,6 / 4. kun en skygge – Jak 1,17 / 5. korset – tilværelsens trængsler og elendighed.

3

2. ret og rigtig nok befundet – har vist sig at være den rette / 4. forbundet – forpligtet / 6. et pant – sikkerhed for det, som er lovet.

4

2. den blinde lykke – Lykken var, som begreb, ofte skildret som en kvindeskikkelse med bind for øjnene (se nr. 601) / 4. mistykke – misfornøjet, bryde sig dårligt om / 5. bi – vent, hav tålmodighed.

5

1. Vist – utvivlsomt / 3. skal vi – hvis vi skal / 4. får vi – bliver vi nødt til at / 5-6. Kana’an – jf. Israelitternes ørkenvandring fra Ægyptens slaveri til frihedens forjættede land.

6

2. sejrskranse – jf. 2 Tim 4,8. Jak 1,12. 1 Pet 5,4. Åb 2,10; 3,11 / 3. kun frisk – gå blot frimodigt / 4. det har ingen nød – der er ingen fare for nederlag.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kristenlivet - Forsagelse og kamp

627

Sørger du endnu, min sjæl
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Jesus han er syndres ven

1

Sørger du endnu, min sjæl?
O, hvortil dog tjener sorgen?
Tro dog, Jesus vil dig vel,
skønt hans råd dig er forborgen;
ak, hvor ofte har hans magt
roser ud af torne bragt!

2

Kast kun anker! her er grund,
det er godt på Gud at bygge;
trænges du en liden stund,
o, det er dog kun en skygge,
korset er en overgang,
glæden bliver evig lang.

3

Kristi vej er altid god,
ret og rigtig nok befundet,
selv han har sig med sit blod
til din frelse højt forbundet;
tro dog da, at det er sandt,
når du har så stort et pant!

4

Jesus giver fryd og gråd
det er ej den blinde lykke,
men vor Herres vise råd,
lad det ikke dig mistykke,
bi og ti i bøn og tro,
det skal give sjælen ro!

5

Vist er vejen tung og trang
til at vandre for de fromme;
skal vi blive fri engang,
får vi dog den vej at komme,
gennem ørken skal vi gå,
så er Kana'an at få.

6

Dér op da, mit bange sind,
hvor man sejerskranse finder,
og kun frisk i kampen ind,
det har ingen nød, jeg vinder,
thi jeg er jo, Jesus, din,
så er du og Himlen min.

Benjamin Schmolck 1704.
Hans Adolph Brorson 1734.