Se salmens tekst:
618. Op! våg og bed
Vælg melodi:
 Mainz 1628
 Johan Christian Gebauer om...
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Hans Adolph Brorson

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. Op! – opildnende appel: Kom nu i gang! Våg og bed – jf. Matt 24,42; 26,41 / 4. jo – ellers / 5. Den Ondes strikker – Satans fælder, 1 Tim 3,7. 2 Tim 2,26.

2

1. uforsagt – frimodig / 2. derhos agt (på) – hold tillige godt øje med / 3. vanker – vandrer formålsløst rundt, strejfer omkring / 4. stedse – i alle måder.

3

2. tugt – opdragelse / 3. minde – påminde, belære / 5. de rene sinde – de rene sind, tanker, sjæle (ikke de renes sind!).

4

1. et lidet gran – en lillebitte smule / 2-3. jf. 1 Kor 5,6f. Gal 5,9. forsyre – gennemsyre helt / 4-5. jf. Jak 2,5f. ond at styre – ubehageligt vanskelig at holde fra at gøre skade.

5

3. råde – bestemme.

6

4. hvo – han eller hende.

7

1-3. jf. 1 Mos 3,4f. / 4-5. jf. Rom 5,12.

8

2-3. forfarenhed i alle Guds udvalgte – erfaringen hos dem, Gud har udvalgt / 5. om du ej – hvis du ikke.

9

2. af ganske magt – af alle kræfter / 4. Våger – gl. bydeform i flertal: I skal våge!
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kristenlivet - Forsagelse og kamp

618

Op! våg og bed
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Mainz 1628
Drag, Jesus, mig

1

Op! våg og bed,
min sjæl! du ved
dig ellers ikke sikker,
at du jo kan drages ned
i den Ondes strikker.

2

Vær uforsagt,
men derhos agt
på sindet, hvor det vanker,
lær at holde stedse vagt
over alle tanker!

3

At følge smukt
Guds nådes tugt,
når Ånden dig vil minde,
holder verden udelukt
af de rene sinde.

4

Et lidet gran
af surdej kan
den ganske dej forsyre;
kommer gnisten først i brand,
er den ond at styre.

5

En tanke, som
i hjertet kom,
og man den lidt lod råde,
har så tit gjort sjælen tom
for Guds søde nåde.

6

De sjælesår,
som Satan slår,
går ind ad skjulte gange,
hvo som ej på vagten står,
bliver snart hans fange.

7

Et syndigt ord
i Adam fór,
det lagde verden øde,
det har gjort det sjælemord,
hvorved alle døde.

8

Alt dette véd
forfarenhed
i alle Guds udvalgte;
Jesus råber: Våg og bed,
om du ej vil falde!

9

Op! op på vagt
af ganske magt,
og våg med alle fromme!
Våger, som Guds Søn har sagt,
til I ser ham komme!

Hans Adolph Brorson 1735.