Se salmens tekst:
611. Så tag mig da ved hånde...
Vælg melodi:
 Friedrich Silcher 1842
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Julie Hausmann
Heinrich Ferdinand Emil Claussen

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

3. opgiver ånden – jf. Matt 27,50. Joh 19,30 / 4. dør i dig – i tillid til og tro på dig (Gud!) / 5. Jeg kan ej vandre ene – jeg er ikke selv i stand til at gå nogen steder hen / 7. båder – gavner.

2

2. flig – den yderste fold af et stykke stof.

3

1. Om tit jeg ej fornemmer – selv om jeg ofte ikke kan mærke / 3. fremmer – arbejder for / 4. din nådepagt – jf. Luk 22,20. 1 Kor 11,25. Hebr 9,15.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kristenlivet - Kristi efterfølgelse

611

Så tag mig da ved hånden
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Friedrich Silcher 1842

1

Så tag mig da ved hånden,
og led du mig,
til jeg opgiver ånden
og dør i dig!
Jeg kan ej vandre ene,
ej noget sted,
det båder mig alene,
når du går med.

2

Indhyl mit svage hjerte
i nådens flig,
i glæde som i smerte
drag det til dig!
Lad til dit hjerte ile
dit barn i hast,
og giv mig der at hvile
i troen fast!

3

Om tit jeg ej fornemmer
dig i din magt,
så ved jeg dog, du fremmer
din nådepagt.
Så tag mig da ved hånden,
og led du mig,
til jeg opgiver ånden
og dør i dig!

Matt 8,19
Julie Hausmann 1862.
Emil Claussen 1876.