Se salmens tekst:
610. Bliv hos mig, kære Herre...
Vælg melodi:
 Strassburg 1525
 Joseph Klug 1533
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Herman Andreas Timm

FIND salmen



Søg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. jf. Luk 24,29 / 3. hist – i det hinsides. Den vej, der herfra fører til Himmerig / 4. nådens hjemstavn – det himmelske fædreland / 5. verdens lys – Joh 8,12 / 6. mulm – tåge og mørke.

2

3-4. – jf. Mark 8,1-10 / 5. det livsens brød – Joh 6,35.

3

2. at – så at. frugter bære – Matt 3,8f.; 7,17f. Mark 4,20. Luk 8,8f. Joh 15,1f. Rom 7,4. Kol 1,10 / 3-5. – Joh 15,1f. / 5. urtegård – nyttehave / 7. – jf. Joh 15,5.

4

3. ro og rist – fred og hvile / 5-6. jf. Sl 23,4. Joh 10,11.

5

2. stunder – er ved at være tid for / 3. vist – sikkert.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kristenlivet - Kristi efterfølgelse

610

Bliv hos mig, kære Herre Krist
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Et trofast hjerte, Herre min
Hvad kan os komme til for nød

1

Bliv hos mig, kære Herre Krist!
Jeg ellers går i blinde,
ser ej den vej, hvorpå jeg hist
skal nådens hjemstavn finde.
Bliv hos mig, o du verdens lys!
Fjern nattens mulm og nattens gys
fra dette svage hjerte!

2

Bliv hos mig, kære Herre Krist!
Jeg mættes ingenlunde,
når ikke du, som mætted hist
i ørknen mange munde,
mig række vil det livsens brød,
som er dig selv, du frelser sød,
fra Himlen til os kommen.

3

Bliv hos mig, kære Herre Krist,
at jeg kan frugter bære!
Du er min rod, jeg er din kvist
og kan dig ej undvære;
du vintræ i Guds urtegård,
fra dig jeg saft og styrke får,
kan uden dig ej trives.

4

Bliv hos mig, kære Herre Krist!
Blandt verdens tusind farer
jeg finder aldrig ro og rist,
når du mig ej bevarer,
når du ej med din hyrdestav,
o gode hyrde, til min grav
mig skærme vil og lede.

5

Bliv hos mig, kære Herre Krist!
Når det mod natten stunder,
er du hos mig, da ved jeg vist,
at sødelig jeg blunder;
bliv hos mig til min sidste stund,
og sig til mig i dødens blund:
Jeg dig til Himlen fører!

Luk 24,29
H.A. Timm 1834.