Se salmens tekst:
61. Min Jesus er for mig
Vælg melodi:
 Hannover 1646
 Johann Crüger 1647
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Johann Conrad Ziegler
Hans Adolph Brorson

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. begyndelse og ende – Åb 22,13: alfa-omega, det første og sidste bogstav i det græske alfabet / 2. al den del, jeg gør – alt, hvad jeg foretager mig. ihvor jeg mig mon vende – hvor end jeg måtte komme / 3. mit øjemed – mit mål, hensigten for min stræben. 

2

1. hvad skøtter jeg – hvad bryder jeg mig om / 2. ild – lynild / 3. lyst – glæde, fornøjelse.

3

1. Med Jesus våger jeg … vil jeg sove – 1 Thess 5,10 / 2. frisk – frejdigt, ubekymret.

4

Verset er et lån fra en ældre salme, skrevet o. 1630 af Johann Heermann / 1. før mig selv – du skal selv lede mig / 2. et trin – et skridt.

5

1. med rod og top – plantebilledet er indført af Brorson; originalen taler om: ‘mein gantzes ich’ – mit hele jeg / 2. drive – udrette.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Jesus Kristus

61

Min Jesus er for mig
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Hannover 1646
Nu takker alle Gud

1

Min Jesus er for mig begyndelse og ende
i al den del, jeg gør, ihvor jeg mig skal vende,
han er mit øjemed på denne verdens jord,
og intet uden ham udi mit hjerte bor.

2

Når jeg kun Jesus har, hvad skøtter jeg om jorden,
hvad agter jeg på slud, på storm og ild og torden?
Hans kærlighed den gør hver byrde mig til lyst,
jeg intet uden ham vil huse i mit bryst.

3

Med Jesus våger jeg, med Jesus vil jeg sove,
med Jesus går jeg glad og alting frisk tør vove,
med Jesus tænker jeg i graven glad at gå,
hvad skader mig, når jeg kun Jesus have må?

4

Min Jesus, før mig selv i alle mine dage,
ej uden dig et trin på denne jord at tage!
Skal jeg mig føre selv, forføres jeg så let,
men fører du mig, da er al min vandring ret.

5

Dig vil jeg ganske mig med rod og top hengive,
med hvad jeg tænke, hvad jeg tale skal og drive.1
Ak, tag det offer an, endskønt det er kun slet,
og lad din vilje ske, så går det altid ret!

Johann Conrad Ziegler 1718.
Hans Adolph Brorson 1734.

1 bedrive