Se salmens tekst:
608. Stod med Krist vi op af d...
Vælg melodi:
 Johann Crüger 1649
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

2. opsvinge – ønskemåde: Lad vores ‘ånd’ (summen af tanke, sind, drøm og stræben) svinge sig op til Kristus i Himmerig, Ef 2,6 / 3. opstandnes førstegrøde – 1 Kor 15,20 / 4. sidder ved Guds højre hånd – Matt 26,64. Mark 16,19. ApG 2,33. Rom 8,34. Ef 1,20. Kol 3,1. Hebr 3,1 / 5-6. altid svæve os for øje – ønskemåde: Lad altid det høje foresvæve os, på trods af, at vi er i det lave. det høje – de himmelske ting. det lave – det, der binder os til det jordiske.

2

1. Selv – i os selv. i dåben er vi døde – Rom 6,3-11. Kol 3,3 / 2. men vort liv er skjult i Gud – Kol 3,3 / 3. Himlens morgenrøde – poetisk tilnavn for Kristus (se til nr. 101) / 5. dages – kommer frem i lyset, åbenbares. under stjernekransen – Åb 12,1.

3

1. gamle Adams klæder – det, som viser, at mennesket er syndigt / 2. den ny – den nye Adam = Kristus, 1 Kor 15,45 / 5. i Guds billed vi, nyskabte – jf. 1 Mos 1,26. 2 Kor 5,17 / 6. vise skal, hvad Adam tabte – jf. 1 Kor 15,22.

4

1. Guds udkårne – udvalgte, jf. Kol 3,12 / 2. helgenkuld – hellige børneflok / 3. klædes op – iføres samme ‘dragt’ som Guds eneste Søn, jf. Kol 3,12f. / 5. som med ynk, med hjælp til rede – som er parate til både medynk og til at hjælpe / 6. sen til vrede – Jak 1,19.

5

2. fuldkommenhedens bånd – Kol 3,14f. / 5. sejrskranse bolde – smukke sejrskranse, jf. 1 Kor 9,25. 2 Tim 4,8. Jak 1,12. 1 Pet 5,4.

6

jf. Kol 3,16 / 3. lære og husvale – undervise og trøste / 5. varsle, minde, love, prise – advare, påminde, takke og lovsynge / 6. salme, kvad og vise – Grundtvigs aktualiserende fordanskning af Paulus’ oldkirkelige: ‘salmer, hymner og åndelige sange’.

7

1-2. jf. Kol 3,11 / 3. Herren til Gud Faders ære – svarer til ældre bibeloversættelsers gengivelse af Fil 2,11 / 6. os sin borg og favn oplader – åbner både sit hjem og sin faderfavn for os, jf. Luk 15,20f.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kristenlivet - Kristi efterfølgelse

608

Stod med Krist vi op af døde
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Herre, jeg har handlet ilde

1

Stod med Krist vi op af døde,
did opsvinge sig vor ånd,
hvor opstandnes førstegrøde1
sidder ved Guds højre hånd;
altid svæve os for øje
trods det lave, kun det høje!

2

Selv i dåben vi er døde,
men vort liv er skjult i Gud,
skjult med Himlens morgenrøde,
bryder brat i stråler ud,
dages under stjernekransen
med Guds Søn i soleglansen.

3

Bort med gamle Adams klæder!
Vandre vil i os den ny,
som kun lysets vej betræder
under sol som over sky;
i Guds billed vi, nyskabte,
vise skal, hvad Adam tabte.

4

Lad os da som Guds udkårne,
elskelige helgenkuld
klædes op med den Enbårne,
ydmyg, god og nådefuld,
som med ynk, med hjælp til rede,
englemild, kun sen til vrede!

5

Over alt lad kærligheden
som fuldkommenhedens bånd
os omslynge, så Guds-freden
i vort hjerte som vor ånd
kan med sejerskranse bolde
med triumf sit indtog holde!

6

Rigelig bo Kristi tale
med al visdom i vort bryst!
Lad os lære og husvale
som med ynde, så med lyst,
varsle, minde, love, prise
smukt med salme, kvad og vise!

7

Lad da Jesus Kristus være
ét og alt for os på jord,
Herren til Gud Faders ære,
som hans billed, så hans ord!
Da i Jesu navn Gud Fader
os sin borg og favn oplader.

Kol 3,1-17
N.F.S. Grundtvig 1836.

1 1 Kor 15,20