Se salmens tekst:
606. Kommer, hvo vil visdom l...
Vælg melodi:
 Johann Schop 1642
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Johann Anastasius Freylinghausen
Hans Adolph Brorson

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. Kommer – gl. bydeform: kom! hvo – hvem, der / 2. hid i hobetal – herhen i store skarer / 3. Rette – af den rigtige slags (i Guds øjne) / 4. den del – det / 5. hver vil have navn derfor – alle vil anses som vise / 6. visdoms spor – vejen til visdom. jf. 1 Kor 1,18-31.

2

2. Jesu vunder – de dødelige sår, Jesus fik på korset / 7. (Vise ere de, som) rette alle deres sinde – giver hele deres opmærksomhed til at vinde Jesus på den rette måde, nemlig som salmen foreskriver.

3

2. stedse – vedholdende og i enhver situation / 5. hvo af hannem føres ej – den, som ikke føres af ham (Helligånden) / 6. den brede vej – jf. Matt 7,13 / 7. skønt – selv om.

4

4. skille kraft fra skin – skelne den ægte gudsfrygt fra den tilsyneladende, overfladiske jf. 2 Tim 3,5 / 5. Hvo vil … – Hvem vil nemt kunne narre den, som helt følger Guds ord / 7-8. jf. Matt 24,35.

5

2. vor Jesu spot – den hån og foragt, som mødte Jesus, og møder dem, som bekender sig til ham / 3. annamme – tilegne sig aktivt / 5. Kristi kors har Herre-magt – korset var en ophøjelse til Guds rige, Joh 3,14f. Fil 2,8-9.

6

1-2. 1 Kor 1,25 / 8. de vises orden – i det broderskab, som har den rette, kristelige visdom.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kristenlivet - Kristi efterfølgelse

606

Kommer, hvo vil visdom lære
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Nu velan, vær frisk til mode

1

Kommer, hvo vil visdom lære!
Kommer hid i hobetal!
Rette, vise folk at være
er den del, der læres skal;
hver vil have navn derfor,
få kun finde visdoms spor,
og just de, som visdom finde,
ses af andre an for blinde.

2

Vise ere de, som trænge
sig i Jesu vunder ind,
sig ved ham i troen hænge
med et helt hengivent sind,
verdens visdom kaste bort,
og hvad verden agter stort,
rette alle deres sinde
kun til Jesus ret at vinde.

3

Vise ere de, som bede
stedse om Guds Ånd at få
og af ham sig lade lede
på den rette vej at gå;
hvo af hannem føres ej,
vandrer på den brede vej,
skønt han ved om nådens rige
mange store ting at sige.

4

Vise er de, som sig spejle
i Guds ord ved hvert et trin,
at de ikke skulle fejle
i at skille kraft fra skin.
Hvo vil den bedrage let,
som vil følge ordet ret?
Ordet sviger ingenlunde,
står, når alting går til grunde.

5

Vise er de, som sig skamme
aldrig ved vor Jesu spot,
gladere hans kors annamme
end det bedste herreslot;
Kristi kors har Herre-magt,
lyser med en Himmel-pragt;
hvo til visdom sig vil skynde,
skal ved Kristi kors begynde.

6

Gud, hvis visdom ej indspændes
i al verdens snævre egn,
lad dog klarlig hos mig kendes
disse visdoms rette tegn!
Fader, hør mig! hør, Guds Søn!
hør, o Helligånd, min bøn,
at jeg dog må her på jorden
findes i de vises orden!

Johann Anastasius Freylinghausen 1714.
Hans Adolph Brorson 1734.