Se salmens tekst:
605. Hvo vil med til Himmerige
Vælg melodi:
 Johann Georg Ebeling 1667
 Genève 1551
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Hans Adolph Brorson

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

2. Hvo – hvem / 2. Kommer – gl. bydeform: kom! / 4. hu – tanker, forsæt, lyst, higen / 5. arme – her: elendige, dårlige / 6. tiden er herefter kort – 1 Kor 7,29 / 7. bestille – udrette, opnå / 8. med verdens lyst at spille – lege med verdslige glæder.

2

1. eders dage – jeres levetid / 2. sikkerhed – falsk tryghed / 4. pølen – Helvedes brændende svovlsø, jf. Åb 19,20 / 5. Vender om og søger råd – bydeform: Omvend jer og find udvej hos Kristus! / 6. en hjertens bedrings gråd – i angerens gråd, som renser det syndige hjerte, jf. 2 Kor 7,10.

3

1. Jesu fodspor – den vej, Jesus gik, gennem lidelse og foragt, 1 Pet 2,21 / 3. hvo – hvem, der / 4. af gudsfrygt intet ved – kender intet til sand kristendom / 8. verden – de jordiske begær og glæder.

4

1. Op! – Appellerende tilråb: Kom nu i gang! / 2. barm og bryst – hjerte og vilje. ret – helt, udelukkende / 7. trolig – vedholdende, altid / 8. alt – i alle forhold og altid.

5

4. formane – opfordre, påminde, Hebr 10,25 / 5. Hid – kom herhen! Jesu kors – fattigdom, modgang, ensomhed, angst, hån, lidelse, død. Matt 10,38; 16,24.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kristenlivet - Kristi efterfølgelse

605

Hvo vil med til Himmerige
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Helligånd, de frommes glæde
Jesus, dine dybe vunder

1

Hvo vil med til Himmerige?
Kommer! Jesus råber nu.
Kommer, fattige og rige,
vender hjerte, sind og hu
fra den arme verden bort,
tiden er herefter kort,
her er mere at bestille
end med verdens lyst at spille!

2

Har I drevet eders dage
hen i synd og sikkerhed,
hvad vil det for ende tage,
går det ej i pølen1 ned?
Vender om og søger råd
i en hjertens bedrings gråd,
søger udi sådan smerte
Jesus ret af ganske hjerte!

3

Jesu fodspor er alene
vej til Himlens herlighed,
og hvo dette ej vil mene,
han af gudsfrygt intet ved,
al hans visdom, al hans kunst,
al hans gerning er omsonst;
vil man vej til Himlen vide,
da må verden først til side.

4

Op, I kristne! samler kræfter,
fatter mod i barm og bryst
ret at følge Jesus efter,
ret at følge ham med lyst!
Holder eder til ham nær,
får ham altid mere kær,
elsker trolig eders næste,
søger alt hverandres bedste!

5

Er det ikke tid at vandre?
Evigheden er os nær.
Beder, stræber med hverandre
at formane hver især!
Hid, I store! Hid, I små!
Tager Jesu kors kun på,
følger alle, ingen svige,
hvem der vil til Himmerige!

Hans Adolph Brorson 1734.

1 svovlpølen, Åb 19,20