Se salmens tekst:
595. I denne verdens sorger s...
Vælg melodi:
 Johann Crüger 1647
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Laurentius (Gothus) Petri
Johan Olof Wallin
Magnus Brostrup Landstad

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

2. ubetænkt – ubemærket / 5. verdens pris – verdslig hæder og ære / 8. fort – hastigt.

2

1. som bedst – alt, hvad du kan.

3

1. Beskik dit hus! – bring dine forhold i orden, 2 Kong 20,1 / 2. til jordens grus – i graven / 3. denne nat – jf. Luk 12,20 / 8. Befal dig i Guds hænder – overgiv dig til Guds magt, jf. Luk 23,46.

4

1. finde – indse, erkende / 3. til både – til gavn, nytte, jf. Matt 16,26 / 6. jf. Gal 6,7f. våde – ulykke, nød.

5

jf. Matt 7,13f.

6

3. hen i fred at fare – dø i fred, jf. Simeons lovsang: Luk 2,29f. / 5. de arme fød – giv de fattige mad, jf. Matt 25,35f. Jak 2,15f. / 8. svare – stå til ansvar.

7

1. Trøst ikke på – sæt ikke din tillid og fortrøstning til egne gerninger / 4. unyttig tjener er jeg kun – en, der ikke har krav på løn, jf. Luk 17,10 / 6. råde – bestemme, fælde dom.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kristenlivet - Omvendelse

595

I denne verdens sorger sænkt
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Johann Crüger 1647

1

I denne verdens sorger sænkt
du mærker ej, hvor ubetænkt
din dag til ende skrider,
du tror dig sikker, stærk og vís,
du jager efter verdens pris
og om dens eje strider.
O menneske, o menneske!
Mod enden fort det lider.

2

Og når du stræber her som bedst,
så kommer en ubuden gæst,
den, som vi døden kalde;
den sikre vågner da med gråd,
den vise ved sig intet råd,
den stærkeste må falde.
O menneske, o menneske!
Han henter dig og alle.

3

Da hedder det: Beskik dit hus!
Nu må du dø; til jordens grus
jeg denne nat dig sender;
her hjælper bøn og modstand ej,
du må nu vandre dødens vej
og ej tilbage vender.
O menneske, o menneske!
Befal dig Gud i hænder!

4

Da skal du finde, det er sandt,
at om du hele verden vandt,
det var dig ej til både;
for dommens stol og Himlens port
der spørges om, hvad du har gjort,
du høster, som du så'de.
O menneske, o menneske!
Betænk din store våde!

5

Den port er vid, den vej er bred,
som bær' til Helveds afgrund ned,
og mange dér forsvinde;
den port er trang, den vej er smal,
som bær' til livets lyse hal,
men få er de, den finde.
O menneske, o menneske!
I tide dig besinde!

6

Vågn op! vågn op! gør bod, og bed,
i troen daglig dig bered
til hen i fred at fare!
Din Jesus favn, din synd begræd,
de arme fød, de nøgne klæd,
din tro at åbenbare!
O menneske, o menneske!
Du for Guds dom skal svare.

7

Trøst ikke på, hvad du har gjort
af godt og ædelt, højt og stort,
alt efter verdens måde,
men sig: O Gud, i al min stund
unyttig tjener er jeg kun,1
lad strenge ret ej råde!
O Jesus Krist, o Jesus Krist,
bed du for mig om nåde!

Laurentius Petri Gothus omkr. 1572.
J.O. Wallin 1813 og 1816.
M.B. Landstad 1861 og 1869.

1 Luk 17,10