00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Hans Adolph Brorson

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

5. dog, for han er Jesus blevet – Jesus er blevet det, hans navn betyder: Guds frelse / 6. og min jammer på sig tog – Jesus har taget lidelsens vilkår på sig; det vilkår at være underkastet loven fra omskærelsen til korset / 7-8. derfor står mit navn indskrevet … i livets bog – Åb 3,5; 13,8; 20,15; 21,2.

2

1.-2 Jesus … vor forløsnings morgenrøde – 2 Sam 23,4. Rom 3,24 / 3. Paradisets førstegrøde – 1 Kor 15,20; 15,23 / 5-6. troens stærke sejrsfane, håbets rette ankergrund – i kirkekunsten er Jesus ofte symboliseret af et lam med en korsfane, eller den opstandne Kristus afbildes med en sejrsvimpel fæstnet til et kors. Ligesom korset er troens symbol, og ankeret er håbets, (Hebr 6,19), er Jesus Kristus den personificerede kærlighed. Kærlighedens sædvanlige symbol, hjertet, mangler; men ses verset i originaldigtets helhed, opdager man, at hele salmen er en lovsang for Guds kærlighed, som den er udtrykt netop i at han gav sin Søn frelsernavnet.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Jesus Kristus

59

Jesus os til trøst og gavn
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Rind nu op i Jesu navn
Troens smykke, Jesus sød

1

Jesus os til trøst og gavn
frelsernavnet ville bære;
men han måtte tidlig lære,
at det var et smerte-navn;
dog, for han er Jesus blevet
og min jammer på sig tog,
derfor står mit navn indskrevet
dejligt udi livets bog.

2

Jesu dyrebare navn,
vor forløsnings morgenrøde,
Paradisets førstegrøde,
bange sjæles hvilestavn,
troens stærke sejersfane,
håbets rette ankergrund,
vær vort lys på livets bane,
vær vort liv i dødens stund!

Hans Adolph Brorson 1732.
Bearbejdet 1890.
Oprindelig del af nr. 135.