HØR melodien

Se salmens tekst:
589. Hvordan takker vi vor Her...
Vælg melodi:
 Johann Schop 1642
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Hans Adolph Brorson

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

2. for – for, at.

2

1. Vist nok – det er sikkert og vist / 7-8. Brorson skrev: „Skal mand sig fra Synden vende / Eller ogsaa evig brænde.“ Den mildnede formulering skyldes biskop Mynster, 1845.

3

1. dine lyster – dit egoistiske begær / 2. fare fort som du er van – blive ved, som du plejer. syndens vej at fly – at undgå fra syndens vej / 8. lide sjæleskade – jf. Matt 16,26. Mark 8,36.

4

1. Joh 3,19. (Salmens overskrift) / 3. fornummet – mærket, indset.

5

5. sanse vel – skelne det rette fra det dårlige / 7. forekomme – komme i forkøbet.

6

4. har at – skal, bør / 5. min formand – min fører, den der går foran mig / 7. den brede vej – jf. Matt 7,13.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kristenlivet - Omvendelse

589

Hvordan takker vi vor Herre
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Nu velan, vær frisk til mode

1

Hvordan takker vi vor Herre
for, han gav sin Søn herned?
Mange skønner lidt, desværre!
på så stor en kærlighed;
deres onde syndelyst
dækker de med nådens trøst,
vil af Jesus intet lære
og dog sande kristne være.

2

Vist nok, ingen sjæl fordømmes,
når den på sin Jesus tror,
nådens kilde aldrig tømmes,
nåden er og bliver stor;
men det er en afsagt dom:
siden Jesus til os kom,
skal vi bort fra synden vige
eller aldrig se Guds rige.

3

At du vil i dine lyster
fare fort, som du er van,
og dig dog ved Jesus trøster,
går i evighed ej an.
Kære hjerte, ét af to:
enten udi bøn og tro
syndens vej at fly og hade
eller lide sjæleskade.

4

Lyset er i verden kommet,
ved du også, at du tror?
Har du nogen tid fornummet ,
at din Jesus i dig bor?
Har hans nådes strålers kraft
i din sjæl sin virkning haft?
Kan du i dit hjerte finde,
at der er et lys derinde?

5

Hvordan går man dog og drømmer
i en sådan vigtig sag
og i sikkerhed forsømmer
nådens dyrebare dag?
Det er tid at sanse vel
og at sørge for sin sjæl,
det er tid at forekomme1
Herrens strenge vredesdomme.

6

Lad din nådes glans oprinde,
milde Jesus, at jeg må
derved altid vejen finde,
som jeg har at vandre på!
Vær min formand, at jeg ej
kommer på den brede vej,
aldrig fra dit fodspor viger,
til jeg ind i Himlen stiger!

Hans Adolph Brorson 1732.

1 komme i forkøbet