Se salmens tekst:
581. Der er et helligt værge
Vælg melodi:
 Hans Leo Hassler 1601
 H. O. C. Zinck 1801
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Bernhard Severin Ingemann

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. værge – våben / 2. den tro, som flytter bjerge – Matt 17,20; 21,21 / 6. i fromme sind – digteren tænker på sit eget, ikke på andre sind.

2

2. ydmygheds klenod – ydmyghedens kostelige, sjældne skat / 3-4. jf. Matt 9,20f. / 5. jeg skulle og fornemme – da ville jeg også mærke, opleve.

3

1. Vær trøstig! – Vær frimodig! Jesu ord til kvinden i evangelieberetningen, Mat 9,22. ved kraftens hånd han troner – Jesus sidder ved Guds højre hånd. „kraften“ er den almægtige Gud, Matt 26,64 / 6. svarest – i tungeste nød / 8. er al min glæde død – selvom al min glæde er visnet.

4

1. love – hylde, takke, lovprise / 3-4. jf. Matt 9,24 / 5. du, mit skjold og værge – jf. Sl 5,13; 33,20; 1159. 2 Sam 22,36. Ef 6,16.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kristenlivet - Tro

581

Der er et helligt værge
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Befal du dine veje
Jeg ved, på hvem jeg bygger

1

Der er et helligt værge
imod al verdens nød:
den tro, som flytter bjerge,
bekæmper sorg og død.
O, kunne jeg bevare
den tro i fromme sind,
mig Herrens engleskare
bar i Guds Himmel ind.

2

O, kunne jeg det finde,
det ydmygheds klenod,
hvormed blodsottig kvinde
for frelsens Herre stod,
jeg skulle og fornemme,
hvad ydmyg tro formår;
den store frelsers stemme
til alle sjæle når.

3

Vær trøstig! Ordet toner
igennem evighed.
Ved kraftens hånd han troner,
som al vor trængsel ved.
Hans navn jeg vil påkalde
med tro i svarest nød;
hans magt jeg vil bønfalde,
er al min glæde død.

4

Hans navn jeg frelst skal love
i tro med evig trøst;
de døde her kun sove,
de vækkes ved hans røst.
O du, mit skjold, mit værge
imod al verdens nød!
Den tro, som flytter bjerge,
skænk mig i liv og død!

Matt 9,18-26
B.S. Ingemann 1825.