HØR melodien

Se salmens tekst:
573. Helgen her og helgen hiss...
Vælg melodi:
 Herrnhut omkring 1740
 L. M. Lindeman 1862
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Isaac Watts
Charles Wesley
Thomas Cotterill
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. her og hisset – her i Verden og hist i Himmerig / 2. haver – gl. form: har / 4. han, som alle dybder ved – Helligånden kender alle dybder, 1 Kor 2,10.

2

3. her og hist er Sønnens gåde – Kristi nærvær er på gådefuld vis både i Himlen og på Jorden / 4. steget op og dalet ned – i kraft af himmelfarten og Helligåndens komme.

3

3. Guds-haven – Paradis / 4. vor helt – den opstandne Kristus, der har sejret over død og grav.

4

1. Hæren, som vor høvding danner – „vor“ skal betones, så modsætningen mellem den gammeltestamentlige overgang over Jordanfloden og det evangeliske billede træder frem (se nedenfor) / 2. talrig af det samme blod – bygger på ældre bibeloversættelsers gengivelse af ApG 17,26: „af ét blod“. Meningen er, at menigheden er sammensmeltet til et evigt gudsfolk i kraft af Jesu blod / 3. Ved israelitternes overgang Jos 3,12; 4,2f. var stammeinddelingen vigtig; her betyder udtrykket nærmest de kristne slægtled, som overskrider dødens grænse under korsets sejrsfane.

5

1. Alt – allerede / 3. end – endnu.

6

2. Josva – hebraisk navn, hvis grundbetydning er: „Gud frelser“; det samme som „Jeshua“, Jesus / 3-4. jf. Jos 3,14f. / 4. arke-vad – et vadested for Pagtens Ark, der er et symbol på Guds nærvær.

7

1. Til – indtil / 2. ret – for alvor, helt. livets kildevang – Edens have, Paradis, hvor livet begyndte, Åb 7,17; 22,1 / 4. Moses’ sang – Moses’ lovsang efter udfrielsen af Ægypten, 2 Mos 15,1-21. Den skal synges i Himmerig sammen med Lammets sang Åb 15,3f.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kødets opstandelse og det evige liv - Allehelgen

573

Helgen her og helgen hisset
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Herrens røst, som aldrig brister
Herrens venner ingen sinde

1

Helgen her og helgen hisset
er i samme menighed,
derom haver os forvisset
han, som alle dybder ved.

2

Helgensamfund af Guds nåde
er vi i hans kærlighed,
her og hist er Sønnens gåde
steget op og dalet ned.

3

Sammen bor vi i Guds-haven,
skilt kun ved det lille bælt;
til at flyve over graven
vinge låner os vor helt.

4

Hæren, som vor høvding danner
talrig af det samme blod,
stammevis med korsets banner
sætter over Jordans flod.1

5

Alt utallige bebygge
ønskelandets palmestad,
vi end går i Basans skygge,
Herrens folk i Gilead.

6

Næste gang vor flok dog følger,
Josva brat os kalder ad,
hvor sig åbner Jordans bølger,
banet ser vi Arke-vad.

7

Til vi samles efterhånden
ret i livets kildevang,
mødes her og hist i ånden
daglig vi med Moses sang!2

Isaac Watts 1709 (str.1).
Charles Wesley 1759 (str. 2-7).
Thomas Cotterill 1815 (str. 1-7).
N.F.S. Grundtvig 1837.

1 Jf. Jos 3. Det forjættede land og Palmestaden (Jeriko) er et billede på evighedslivet, Basan og Gilead (Østjordanlandet) på jordelivet

2 Åb 15,3; 2 Mos 15