00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Hans Adolph Brorson

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. Den store hvide flok – Åb 3,4; 6,11; 7,9 / 5. for tronen – foran tronen, Åb 7,9; 22,3. hvo er de – hvem er de, Åb 7,13 / 7. hin den store trængsel – henviser direkte til Åb 7,14. to’t – vasket, renset / 9. i Lammets blod – 1 Mos 49,11. 1 Joh 1,7. Hebr 9,14. Åb 7,14. til – for at kunne komme til. Himlens helligdom – Åb 7,15 / 13. i høje kor – inderhallen i Jerusalems tempel kaldtes i ældre bibeloversættelser: „koret“.

2

1. Her – på jorden, i menneskelivet / 4. med kroner på – Åb 4,10. Brorson skrev: „For Thronen staar / De slagte-Faar“ jf. Sl 44,23. Rom 8,36 / 5. i Himlens præstedragt – præstedragten nævnes i Det gamle Testamente (2 Mos 28,39; 39,27f.) hvor de ældre bibeloversættelser berettede, at den var af „hvidt Linned“. Den hvide farve er i kirkens tradition symbol på uskyld og renhed / 6-10. jf. Åb 7,17 / 12. en evig løvsalsfest – I det gamle Israel en høst- og frugtbarhedsfest. Løvhyttefesten fejres i jødedommen som en glædesfest over at gudsfolket slap frelst gennem ørken og udlændighed. I det gamle Israel bar man ved den lejlighed palmegrene op til Jerusalems tempel, 3 Mos 23,40; jf. v. 1,4 / 14. livets elv – livets flod, Åb 22,1.

3

1. kæmpesamling – betyder ikke stor i mængde eller omfang, men samling af kæmper(re), stridsfolk / 7-9. jf. Sl 126,5f. / 10. lyst – glæde, fornøjelse / 11. palme-takt – sejrsrytme. Den nytestamentlige parallel er Matt 21,8-9 / 13-15. jf. Åb 7,10-12.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kødets opstandelse og det evige liv - Allehelgen

571

Den store hvide flok vi se
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Sperontes 1736
Johan H. Nebelong 1881
Thomas Laub omkring 1908

1

Den store hvide flok vi se
som tusind bjerge fuld af sne,
med skov omkring
af palmesving,
for tronen, hvo er de?
Det er den helteskare, som
af hin den store trængsel kom
og har sig to't
i Lammets blod
til Himlens helligdom!
Dér holder de nu kirkegang
med uophørlig jubelklang
i høje kor,
hvor Gud han bor
blandt alle engles sang.

2

Her gik de under stor foragt,
men se dem nu i deres pragt
for tronen stå
med kroner på
i Himlens præstedragt!
Sandt er det, i så mangen nød
tit tårestrøm på kinder flød,
men Gud har dem,
straks de kom hjem,
aftørret på sit skød;
nu holder de, hvor liv er bedst,
hos ham en evig løvsals-fest,
og Lammet selv
ved livets elv
er både vært og gæst.

3

Til lykke, kæmpesamling, ja,
o, tusindfold til lykke da,
at du var her
så tro især
og slap så vel herfra!
Du har foragtet verdens trøst,
så lev nu evig vel, og høst,
hvad du har så't
med suk og gråd,
i tusind engles lyst!
Opløft din røst, slå palme-takt,
og syng af Himmel-kraft og magt:
Pris være dig
evindelig,
vor Gud og Lammet sagt!

Åb 7,9-17
Hans Adolph Brorson (1765).