Se salmens tekst:
56. Jesus er navnet mageløst
Vælg melodi:
 Ludvig Matthias Lindeman 1...
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. mageløst – har dobbeltbetydningen: enestående og uden lige, ApG 4,12 / 7. Jesus, den Kristus – Jesus er navnet, Kristus er titlen (hebr. Messias): ‘den salvede’.

2

1-2. Jesus er navnet under sol … ene til lægedom blevet – ApG 4,12; 4,30 / 3. over hans kors som nådestol – I GT omtales nådestolen som låget på pagtens ark, der på jødernes forsoningsdag blev overstænket med offerdyrenes blod. I kirkekunsten er nådestolen den billedlige fremstilling af Gud Fader med den korsfæstede Kristus i skødet – som ud­trykker at hans offer har forsonet Gud med mennesket. Jesu navn stod på den indskrift, Pilatus satte på hans kors (Joh 19,19) / 6. ført – bragt frem.

3

Verset gengiver som helhed Fil 2,9-11 / 6. Jesus, det Guds Ord – Joh 1,1; 1,14.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Jesus Kristus

56

Jesus er navnet mageløst
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Kirken den er et gammelt hus

1

Jesus er navnet mageløst,
båret af Herren med ære;
deri al nåden er udøst,
som kan i sandheden være.
Frelser for alt, hvad frelses kan,
vor og al verdens frelsermand,
det er vor Jesus, den Kristus.

2

Jesus er navnet under sol,
ene til lægedom blevet;
over hans kors som nådestol
står med hans blod det indskrevet.
Kun i det navn vor bøn er hørt,
kun i det navn Guds ord er ført,
taler Guds-Ånden og trøster.

3

Jesus er navnet over sky,
hvori, på evige høje,
blive end alle himle ny,
knæene alle sig bøje,
mens alle tunger sødt i kor
istemmer: Jesus, det Guds Ord,
Frelser til Faderens ære!

Fil 2,9-11
N.F.S. Grundtvig 1856.