00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1-2. 1 Joh 5,4 / 3. Lovens torden – jf. himmelfænomenerne ved Moselovens overdragelse, 2 Mos 19,16; her billedligt om Loven som udtryk for Guds vrede / 4. striden – livets kamp. livsordet – det ord, der skænker det evige liv.

2

1. højloves – takkes, besynges og sættes højt / 2. troens ord – Den apostolske Trosbeken­delse, som Grundtvig anså for at være overgivet disciplene af Jesus selv efter opstandel­sen! Herrens bøn – Fadervor / 4. med – sammen med. Grundtvig skrev: „I Livs-Ordet er Gud-Søn“ / 5. Immanuel – hebraisk: „Gud med os!“ tilnavn til Kristus, Es 7,14 / 6. livets væld – livets uudtømmelige kildespring / 7. gør vort håb til Himlens ejer – jf. Rom 8,24.

3

2. al Guds menighed – Guds menighed alle vegne / 3. sandes – indses og forkyndes som sandhed / 5. Ånd og liv er troens ord – jf. Joh 6,63; trosordet rummer liv og ånd.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kødets opstandelse og det evige liv - Døden

545

Sejervindersken på jorden
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Helligånd, de frommes glæde
Kender du den livsens kilde

1

Sejervindersken på jorden
over verden er vor tro,1
den kan dæmpe Lovens torden,
midt i striden skabe ro,
overvinde synd og død,
gøre natten morgenrød;
det er troen på livsordet
ved vor dåb og nadverbordet.

2

Derfor skal på jord højloves
troens ord og Herrens bøn,
derpå liv og død tør voves
i livsordet med Guds Søn;
Gud med os, Immanuel,
gør sin dåb til livets væld,
gør vor død til livets sejer,
gør vort håb til Himlens ejer.

3

Om end sorg med glæde blandes,
dog i al Guds menighed
det skal ses, og det skal sandes,
synges ud med kærlighed:
Ånd og liv er troens ord,
skaber Himmerig på jord,
skænker alle dem, som græde,
Jesu Kristi fred og glæde.

N.F.S. Grundtvig 1862.
Bearbejdet 1882.

1 1 Joh 5,4