00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

2. gry og … kvæld – morgen og aften / 3. nemme – lære, forstå, indse / 5. var … ej du – hvis ikke du var.

2

1. end – dog alligevel / 4. ved støvet hænger dog min sjæl – Sl 119,25: „Min Siæl ligger i Støf“ (ældre overs.) / 2. skjalv – skælvede af angst og sorg / 5. og slangen bider i min hæl – 1 Mos 3,15; her et billede på arvesynd og dødelighed.

3

2. Du kender bedst den bitre død – 1 Sam 15,32. Sir 41,1 / 4. grant – klart.

4

6. i sky til dig – 1 Thess 4,17. fare – rejse, drage afsted.

5

2. i løn – i det skjulte. og kom i hu – og husk på / 5. salv øjet på din syge ven – Joh 11,3;11. Åb 3,18 / 6. gudshaven – Paradis.

6

1. den sidste nattevagt – bibelsk udtryk; i GT følges den babyloniske inddeling i tre, i NT den romerske i fire nattevagter. På Grundtvigs tid sluttede nattevægterne deres runde kl. 5. Her et poetisk billede på livets slutning / 2. dragt – i skikkelse af / 6. kvide – sorg og smerte.

7

1. vist – sikkert / 2. her og hist – på jorden og i himlen / 3. jf. Joh 10,4 / 5. jf. Luk 24,32.

8

3. Ånd og liv – Joh 6,63 / 4. rart – egtl. sjældent, enestående.

9

4. lyst – glæde.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kødets opstandelse og det evige liv - Døden

538

At sige verden ret farvel
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: A.P. Berggreen 1849
Thomas Laub 1921. Otto Mortensen 1982
Lær mig, o skov, at visne glad
O, kommer hid dog til Guds Søn

1

At sige verden ret farvel
i livets gry og livets kvæld
er lige tungt at nemme;
det lærtes aldrig her på jord,
var, Jesus, ej du i dit ord
hos os, som du er hjemme.

2

Hvor tit hos dig end trøst jeg fandt,
når hjertet skjalv, og gråden randt,
og verdens bølger bruste,
ved støvet hænger dog min sjæl,
og slangen bider i min hæl,1
skønt du dens hoved knuste.

3

O Jesus, Herre, broder sød!
Du kender bedst den bitre død,
du har den overvundet;
vor skabning grant og kender du,
ved godt, vi alle ser med gru
vort timeglas udrundet.

4

O, kom du, som engang, jeg ved,
du i din Faders herlighed
skal klart dig åbenbare,
var det i gry, var det i kvæld,
jeg skyndte mig med kort farvel
i sky til dig at fare.

5

Men kommer døden førend du,
kom da i løn' og kom i hu,
hvor mørkt der er i graven!
Omstrål mig, så jeg glemmer den,
salv øjet på din syge ven,
så jeg kan se Guds-haven!

6

Kom i den sidste nattevagt
i en af mine kæres dragt,
og sæt dig ved min side,
og tal med mig, som ven med ven,
om, hvor vi snart skal ses igen
og glemme al vor kvide!

7

Kom, som du vil! jeg ved det vist,
du selv har sagt, at her og hist
du kendes vil på røsten,2
den røst, hvorved trods verdens larm
os hjertet brænde kan i barm
og smelte hen i trøsten.

8

O, lad mig i min sidste stund
det høre af din egen mund,
som Ånd og liv kan tale,
hvor godt der er i Himmerig,
og at du stol har sat til mig
i dine lyse sale!

9

Før døden med sin istap-hånd
gør skel imellem støv og ånd,
bortvifter hjertets varme,
indslumre skal jeg da med lyst,
som barnet ved sin moders bryst,
i dine frelserarme.

N.F.S. Grundtvig 1843 og 1845.

1 1 Mos 3,15

2 Joh 10,4