HØR melodien

Se salmens tekst:
52. Du, Herre Krist
Vælg melodi:
 Johann Rhau 1589
 Mainz 1605
 A. P. Berggreen 1852
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Hans Christensen Sthen
Peter Frederik Adolph Hammerich

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. est – gl. form: ‘er’. Du, Herre Krist, er min frelser / 2. ene – kun / 6. miskundelig – barmhjertig. Se til nr. 26. alt – kun. dit ord det rene – uforvansket, fri for menneskelige (katolske) præg.

2

1. Jeg slår min lid – sætter min tro og tillid ind på / 6-7. ja, for din død, frels mig – henvisning til Kristi død i den troendes sted. våde – ulykke, ødelæggelse.

3

2. din sjæls attrå – længsel, begær. Ordene er henvendt til Kristus: Når sorgerne bryder løs, er det Kristi hele hensigt at husvale – skænke en befriende trøst.

4

7. Jeppe Aakjær citerer Brorson (nr. 561) og formodentlig dette vers af Sthen i erindringsdigtet „Mors Rok“:        

Her, ved moders gamle rok,     
hun lærte mig at stave,
synge om ‘den hvide flok’
og ‘al hans nådegave’.

5

1. vist – sikkert, forvisset om / 3. forlade – efterlade, slå hånden af / 4-5. Du siger så: Kald du mig på – ApG 2,21. Rom 10,12-13. Sl 50,15.

6

2. dit bud – næstekærlighedsbudet / 3. – således.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Jesus Kristus

52

Du, Herre Krist
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Johann Rhau 1589
Mainz 1605
A.P. Berggreen 1852

1

Du, Herre Krist,
min frelser est,
til dig jeg håber ene;
jeg tror på dig,
o, bliv hos mig
miskundelig
alt med dit ord det rene!

2

Jeg slår min lid
nu og altid
kun til din rige nåde;
o Jesus sød,
hjælp mig af nød,
ja, for din død,
frels mig fra synd og våde!

3

Går sorgen på,
din sjæls attrå
er altid at husvale.
Hvad nød er der,
hvor du er nær?
O Herre kær!
dig mon jeg mig befale.

4

Jeg være vil,
o Jesus mild,
hvor du mig helst vil have;
jeg lukker ind
i sjæl og sind
dig, Herre min,
med al din nådegave.

5

Da ved jeg vist,
o Jesus Krist,
du vil mig ej forlade.
Du siger så:
Kald du mig på,
hjælp skal du få,
og intet skal dig skade.1

6

Giv os, o Gud,
vi på dit bud
må leve så tilsammen,
at vi hos dig
evindelig
i Himmerig
kan få din glæde! Amen!

Hans Christensen Sthen 1588.
Fr. Hammerich 1850.

1 Sl 50,15