Se salmens tekst:
493. Gud Herren så til jorden...
Vælg melodi:
 Heinrich Schütz 1628
 Joseph Klug 1533
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

jf. Rom 3,10f. / 1. Sl 14,2-3; 53,3-4 / Sl 14,2-3.

2

1. Thi – derfor / 3. skær – uskyldig.

3

1. jf. Ez 33,11 / 2. råd – udvej, løsning / 4-7. jf. Joh 1,12. Gal 3,26.

4

1. Jesu tro – troen på Jesus. Rom 3,22,26. Gal 2,16,20; 3,22. Fil 3,9. Åb 14,12 / 3. Jesu navn – navnet „Jesus“ betyder: Gud frelser / 6. verdens klarhed – det tilsyneladende så forståelige og tilforladelige. „Klarhed“ har også samme valør som „skinnende“ altså det, der lokker, drager og frister.

5

4. jf. 2 Kor 3,18 / 5. jf. Ef 3,19.

6

1. ret – for alvor og på rette måde / 5. jf. Rom 3,22f. Fil 3,9.

7

1.-2 jf. Rom 8,14 / 5-7. jf. ApG 10,43.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Syndernes forladelse - Guds kærlighed

493

Gud Herren så til jorden ned
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Op, alle folk på denne jord
Hvad kan os komme til for nød

1

Gud Herren så til jorden ned
fra høje Himmel-sale
og ledte om retfærdighed
på bjerge og i dale;
men trindt på jord ej fandtes én
for Gud uskyldig, hjerte-ren,
af verden ubesmittet.1

2

Thi stod jeg som en synder her,
min skaber, for dit øje,
om end for verden ren og skær
jeg turde mig ophøje;
men ak, jeg ved ej heller tal
på mine fejl og mine fald,
de dunkle med de klare.

3

Men du vil ingen synders død,
og råd har du udgrundet,
derfor det over jorden lød:
Den rene jeg har fundet,
det er min Søn, men dog en mand,
og blive skal for mig som han
enhver, som tror på Sønnen.

4

Nu Jesu tro er al min trøst,
dog er din store nåde,
som du i Jesu navn gav røst,
for syndere en gåde,
så lukke må med flid jeg tit
for verdens klarhed øje mit,
når hjertet skal husvales.

5

O du, som skabte hjerte mit,
det dybe, underfulde,
o, dan det efter hjerte dit
til Himmel-spejl i mulde,
så jeg langt mer, end selv jeg ved,
kan lære af din kærlighed
om nådens rige fylde!

6

Da skal jeg ret med Åndens sans
i lyset fra det høje
få syn på støvets Himmel-glans
i Jesu Kristi øje
og finde min retfærdighed,
som af din dybe kærlighed
i ham til mig udspringer.

7

Når da, som vinden skyer blå,
din ånde blidt mig driver,
da skal mit hjerte godt forstå,
hvordan du synd tilgiver,
og i det samme Jesu navn,
som råder bod på alle savn,
skal salighed jeg finde.

N.F.S. Grundtvig 1845.

1 Sl 14,2-3