Se salmens tekst:
479. Han, som på jorden bejle...
Vælg melodi:
 Tysk folkevise/Thomissøn ...
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. bejler – appellerer om / 3. når vi kun vil – hentyder til konfirmationsritualets tilspørg­sel, og konfirmandens ja-ord. besegler – oldkirkelig forståelse af konfirmationen som Guds endelige besegling af dåben.

2

2. syndens sold er død – Rom 6,23 / 3. lunden – Paradisets have / 4. lyst – glæde / 6. nådens ord – Kristi løfte om syndstilgivelse i nadveren.

3

1. bibelstaven – ordspil: ‘bibel-bogstaven’, som associerer til Moses’ stav, der førte Israelitterne frelst gennem ørkenen, 2 Mos 14,16. Sl 23,4. Es 10,26 / 7. kjortel ny – Åb 7,9; 19,8.

4

1. hvert hoved kroner – skænker den ære, at stå i Himmerigs tronsal / 4. tro og huld – trofast og tillidsfuld / 7. et fuldt – fuldkomment. Halleluja – hebraisk hyldestråb: Lovpris Gud Herren! Åb 19,1.

5

3-4. Ånden, som livet os har bragt – Grundtvig skrev: „Aanden, som Ordet os har bragt!“ i 1845 ændrede han til: „Som Livet..“ I første version var det altså tydeligt Kristus (“Ordet“), der bragte Helligånden. I den nuværende kan „Ånden“ være grundled; men snarere er „Livet“ en omskrivning for Kristus, så både Fader, Søn og Helligånd bliver indeholdt i salmens slutvers / 5. ærens krans – 1 Kor 9,25. 2. Tim 4,8. Jak 1,12. Åb 2,10; 3,11 / 6. vånden – livets modgang og dødens smerte.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

De helliges samfund - Konfirmation

479

Han, som på jorden bejler
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Tysk folkevise / Thomissøn 1569

1

Han, som på jorden bejler
til troskab uden svig,
når vi kun vil, besegler
sin pagt om Himmerig.
Han døber med den Helligånd
på ord, som aldrig fejler,
han rækker os sin hånd.

2

Den hånd, som fra afgrunden,
hvor syndens sold1 er død,
os fører ind i lunden,
hvor livets lyst er sød,
den fører os til Herrens bord,
med hjertet og med munden
at smage nådens ord.

3

Den hånd med bibelstaven
os trøster i al nød,
den lukker op Guds-haven
for os i liv og død;
engang den bryder gennem sky
og vinker op fra graven
vor krop med kjortel ny.

4

Den hånd hvert hoved kroner
med evighedens guld,
som Jesus, vor forsoner,
på jord var tro og huld;
med frydesang der skabes da
et hav af Himmel-toner,
et fuldt halleluja.

5

Halleluja for hånden,
som Herren os har rakt!
Halleluja for Ånden,
som livet os har bragt!
Halleluja for ærens krans,
for hvilen efter vånden,
for glæden i sin glans!

N.F.S. Grundtvig 1843 og 1845.

1 løn, Rom 6,23