Se salmens tekst:
466. Vor Herres Jesu mindefest
Vælg melodi:
 Bartholomäus Gesius 1603
 Michael Weisse 1531
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. mindefest – nadveren, jf. Luk 22,19. 1 Kor 11,25 / 3. hvor han kommes ret i hu – se til nr. 463.

2

1. min lyst – min glæde / 2. den skjulte perle – Matt 13,45f.

3

3. en videnskab, som Gud kun ved – en indsigt, som kun kendes fuldt ud af Gud, Kol 3,3.

4

3. støv – dødelige mennesker / 4. herlighedens håb – Kol 1,27.

5

1. føder – afføder, bevirker.

6

1. hvo – den, som. som elsker, kender Gud – 1 Kor 8,3 / 2-3. dig, hans hjertes sendebud... – Jesus er Guds kærligheds apostel (Hebr 3,1), Ord (Joh 1,1), og billede (Kol 1,15. Hebr 1,3) / 4. hans jævnlige – udtrykker den nikænske trosbekendelses „...af samme væsen som Faderen“. i lys og løn – åbenbart og skjult.

7

1. – således. Sønnen æres af englene, ligesom Faderen, Joh 5,23 / 4. af støv opelskes – kærligheden kalder englekor frem af døde, forgængelige mennesker.

8

Tro, håb og kærlighed – 1 Kor 13.13.

9

2. i ørken og i Paradis – på jorden og i himlen.

10

1. Halleluja – hebraisk lovprisningsråb, som brugtes ved det jødiske påskemåltid, jf. Mark 14,26 / 2. hist – der.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

De helliges samfund - Nadver

466

Vor Herres Jesu mindefest
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Bartholomäus Gesius 1603
Når syn og hørelse forgår

1

Vor Herres Jesu mindefest
den højtid er, som glæder bedst;
thi hvor han kommes ret i hu,
lyslevende han er endnu.

2

Vær, Jesus, da mit liv, min lyst,
den skjulte perle i mit bryst!
Vær du min trøst, vær du min fred,
vær du mit lys, min salighed!

3

Et lys, som aldrig bliver slukt,
en blomst, som altid sætter frugt,
en videnskab, som Gud kun ved,
er livet i din kærlighed.

4

Den hilser mildt som morgenrød,
den brænder klart som solens glød,
den døber støv med glædens dåb,
den føder herlighedens håb.

5

Den føder hjertens kærlighed
til dig, som for os døden led,
den føder kundskab evig sand
om livets lys og livets land.

6

Kun hvo som elsker, kender Gud
og dig, hans hjertes sendebud,
hans Ord, hans billed og hans Søn,
hans jævnlige i lys og løn.

7

Som Faderen, så ærer dig
hvert englekor i Himmerig,
og som du elskes her på jord,
af støv opelskes englekor.

8

Så bryd da ud i fryderåb,
du gamle tro, du unge håb!
og du, som ej af alder ved,
du evig glade kærlighed!

9

I Jesu navn syng Jesu pris
i ørken og i Paradis,
alt, hvad som tunge har og røst,
alt, hvad som hjerte har i bryst!

10

Halleluja for Herrens bord,
i Himlen hist, og her på jord!
Halleluja! stig op, stig ned
for Jesus, i al evighed!

N.F.S. Grundtvig 1843 og 1845.