Se salmens tekst:
458. Zion, pris din saliggøre...
Vælg melodi:
 Thomas Laub 1915
 Thomas Laub 1916
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Thomas af Aquino
Magnus Brostrup Landstad

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. Zion – Egtl. en lokalitet i Jerusalem; men brugt i kristen tradition som begreb for Guds by eller som benævnelse for kirken.

2

2. tiden er udrunden – tiden før Kristus, Det gamle Testamentes tid / 3. lovens påske er nu endt – ‘påske’ er dannet af det hebraiske „pesach“, som betyder forbi eller udgang. Menin­gen er, at den gamle pagt er løbet ud, og den nye pagt, ved Jesu blod, begyndt; jfr. indstiftelsesordene til nadverens vin (1 Kor 11,25) / 4. sagen følger nu på skygge – Kol 2,17. Hebr 10,1 / 5. bygge – bo.

3

2. Kristus selv er her til stede – Landstad har ændret den oprindelige hymnes katolske nadverforståelse, hvorefter brød og vin ændres til Kristi kød og blod: „…in carnem transit panis et vinum in sanguinem“ til den lutherske ‘realpræsens’ / 3-4. thi hans kød for sandt er mad, og hans blod for sandt er drikke – Joh 6,55 / 6. spis og drik og vandre glad – positiv omformning af den rige bondes falske ubekymrethed, Luk 12,19.

4

1-2. Kristus er for alle givet, vil for alle være livet – Rom 5,18. 1 Kor 10,17; 15,22. 1 Tim 2,6 / 3. alle byder han sig hel – uden forbehold tilbyder han sig selv helt og fuldt til alle / 4. vil med os sig fast forlene – han vil forbinde sig fast med sine troende / 5. han er vinstok, vi er grene – Joh 15,5.

5

6. hist – i Himlen.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

De helliges samfund - Nadver

458

Zion, pris din saliggører
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Kommer, sjæle, dyrekøbte
Tiden skrider, dagen rinder

1

Zion, pris din saliggører,
pris din hyrde, som dig fører,
sig ham tak i syngekor!
Se nu til, hvad du kan evne;
dog hans pris kan ord ej nævne,
som dig dækker her sit bord.

2

Dette bord i aftenstunden
viser, tiden er udrunden,
Lovens påske er nu endt;
sagen følger nu på skygge,1
Herren selv vil hos os bygge,
har sit lys i natten tændt.

3

Dette er vor grund til glæde:
Kristus selv er her til stede,
thi hans kød for sandt er mad,
og hans blod for sandt er drikke;
tro det, tag det, tvivl slet ikke,
spis og drik, og vandre glad!

4

Kristus er for alle givet,
vil for alle være livet,
alle byder han sig hel,
vil med sig os fast forene,
han er vinstok, vi er grene
og har alle i ham del.

5

Du, som alt formår at virke,
samler os udi din kirke
ved din Ånd og ved dit ord,
gør os dine helgen lige,
brødre med dem i Guds rige,
søskend hist om Himlens bord!

Thomas af Aquino 1264.
M.B. Landstad 1861.

1 Hebr 10,1