00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. løsen – feltråb, som skaffer adgang, samlingstegn, valgsprog / 2. kæde – det, der binder menigheden fast sammen er dåben, ikke ydre ordninger / 5. ordet af vor Herres mund – Som i nadveren er det Gud, der i dåben udtaler sit frelsende ord / 6. det er vor kirkes klippegrund – ikke traditionen (Matt 16,18), men det levende ord, som lyder nu.

2

1. sukker for – længes efter / 4. efterhånden – i det oprindelige digt skrev Grundtvig: „efter Haanden“, og lod dermed meningen rumme betydningen ‘som Guds hånd gør’ frem for ‘lidt efter lidt, som tiden vil vise’. Guds hænder er en aktiv metafor i Grundtvigs salmer. Senere ændrede han stavemåden, og dobbeltbetydningen gik tabt / 5. thi – for / 6. miskundelig – barmhjertig.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

De helliges samfund - Dåb

453

Vort løsen er vor tro og dåb
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Vor tro er den forvisning på
Guds Søn kom ned fra Himmerig

1

Vort løsen er vor tro og dåb,
det er vort samfunds kæde,
deraf udspringer alt vort håb,
oprinder al vor glæde;
og ordet af vor Herres mund
det er vor kirkes klippegrund,
og det er Åndens bolig.

2

Og hvad så Herrens menighed
end sukker for af Ånden,
når tro og dåb vi holder ved,
oprinder efterhånden;
thi endnu er Guds Ånd så rig,
så mægtig og miskundelig
som første pinsedagen.

N.F.S. Grundtvig 1836.
Bearbejdet 1850.