00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. Af diendes og spædes mund – Sl 8,3. Matt 21,16 / 3-4. sig lovsang Gud ... bereder – er den græske oversættelse af GT, Septuagintas tekst (jf. Matt 21,16) / 2. Fred med eder! – Luk 24,36. Joh 20,19, 21, 26. Her tænkes på fredshilsenen ved dåben / 5-7. – jf. Matt 11,25.

2

1. nådepagt – dåben er ikke en overenskomst mellem to ligeværdige parter, men udelukkende skænket af den enes, Guds nåde / 3. han skænker dem sin englevagt – Sl 91,11 / 5. Jesus-navnet – navnet Jesus betyder: Gud frelser!

3

2. trods hvem det vil forhindre – jf. Mark 10,14 / 5. Gud! lad dem vokse – jf. 1 Pet 2,2.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

De helliges samfund - Dåb

445

Af diendes og spædes mund
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Guds Søn kom ned fra Himmerig
Som hønen klukker mindelig

1

Af diendes og spædes mund1
for ordet: Fred med eder!
sig lovsang Gud i allen stund
ved barnedåb bereder;
de spæde åbenbarer han,
hvad verdens visdom og forstand
forgæves efterleder.

2

Han går med dem i nådepagt
om Himlens arv og eje,
han skænker dem sin englevagt
på alle deres veje,
og Jesus-navnet yndig klang
hver aften får i vuggesang
ved deres barneleje.

3

Vi døber dem i Jesu navn,
trods hvem det vil forhindre,
vi lægger dem i Jesu favn,
de kan ej blive mindre;
Gud, lad dem vokse ved hans bryst!
Gud, lad dem frydes ved hans røst,
så deres øjne tindre!

N.F.S. Grundtvig 1843.

1 Matt 21,16; Sl 8,3