00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. Gudshuset – Himmerig / 3. herlighedens håb – Rom 5,2. Kol 1,27 / 4. Paradisets sanger – Jesus Kristus / 5. vidner – bevidner / 5-6. her er jeg, gudshusets dør – Joh 10,7 / 7. højelofte – gl. udtryk i arkitekturen om 2. stokværk i en bygning; altså det, der ikke er i jordhøjde, eller en sal med højt til loftet.

2

1. Thi – derfor. smiler – gl. bydemåde: smil! / 3. kun på barnefod – jf. Matt 18,3 / 5. vorder – bliv / 6-7. op til Herren … I vokse kan – Ef 4,15.

3

3-4. som trykker kun al hovmod ned, vil ydmyghed ophøje – Luk 14,11. Jak 4,6. 1 Pet 5,5 / 5-6. en kongeørn, som bær på vinger sine børn – jf. 2 Mos 19,4 og især 5 Mos 32,11.

4

1-3. – jf. 1 Mos 28,17. Vi skal ikke, som Jakob i GT bæve af angst for Himlens port, eller forsage den i mismod / 5. Guds æt – ApG 17,28-29 / 7. mægtig i de svage – 2 Kor 12,9.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

De helliges samfund - Dåb

444

Guds-husets dør er i vor dåb
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Guds Søn kom ned fra Himmerig
Sin vogn gør han af skyer blå

1

Guds-husets dør er i vor dåb,
og hvem derad indganger,
ham møder herlighedens håb
og Paradisets Sanger,1
thi Herren vidner: Her er jeg,
Guds-husets dør, den rette vej
til Himlens højelofte.

2

Thi smiler englemildt, I små!
Hvor det er sandt at sige,
at kun på barnefod indgå
man kan i Himmerige.
I store! vorder små på ny,
så op til Herren over sky
I vokse kan med ære.

3

Med fryd vi i Guds menighed
for ham os dybt nedbøje,
som trykker kun al hovmod ned,
vil ydmyghed ophøje,
sig kalder selv en kongeørn,2
som bær' på vinger sine børn
op til sit høje sæde.

4

Ej skal vi bævende som før
i pagtens gamle dage
se til Guds hus og Himlens dør,
mismodige forsage;
thi de genfødte er Guds æt,
og han, der gav dem børneret,
er mægtig i de svage.

N.F.S. Grundtvig 1836 og 1853.
Jf. nr. 156.

1 Kristus

2 5 Mos 32,11