Se salmens tekst:
442. Enhver, som tror og blive...
Vælg melodi:
 Førreformatorisk/Nürnber...
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Thomas Hansen Kingo
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1-2. – jf. Mark 16,16 / 2. vist – med sikkerhed / 3. thi han ved Jesu blod er købt – ApG 20,28. 1 Pet 1,18f. Åb 5,9 / 4. som ham sit liv vil give – Gal 3,27 / 5. blandt Gud Faders børnetal – Sl 87,6 / 6. livets bog – Åb 3,5; 13,8; 20,15; 21,2 / 7. rosen-blod – Kristi blod har farve som kærlighedens blomst.

2

4. stige – gå / 5. dyder – var på Kingos tid et entydigt positivt begreb. Man hævdede de klassiske dyder: retfærdighed, udholdenhed, mådehold og klogskab; men frem for alt de kristne dyder: De tre „teologiske“: Tro, Håb og Kærlighed (1 Kor 13,13) – og Helligåndens syv gaver: visdom, forstand, råd, styrke, kundskab, fromhed og gudsfrygt (Es 11,1-14), samt Helligåndens frugter: kærlighed, glæde, fred, langmodighed, mildhed, godhed, trofasthed, sagtmodighed og afholdenhed (Gal 6,22).
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

De helliges samfund - Dåb

442

Enhver, som tror og bliver døbt
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Guds Søn kom ned fra Himmerig

1

Enhver, som tror og bliver døbt,
han vist skal salig blive,
thi han ved Jesu blod er købt,
som ham sit liv vil give
og blandt Gud Faders børnetal
i livets bog, som gælde skal,
med rosen-blod indskrive.

2

Vi sukke alle hjertelig
og udi troen sige
med hjertens bøn, enhver for sig:
O Jesus, lad os stige
ved dåbens kraft i dyder frem,
og før os så ved troen hjem
til dig i ærens rige!

Thomas Kingo 1689. N.F.S. Grundtvig 1843.