HØR melodien

Se salmens tekst:
435. Aleneste Gud i Himmerig
Vælg melodi:
 Valentin Schumann 1539
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Carl Joakim Brandt
Nicolaus Decius
Hilarius af Poitiers
Arvid Pedersen
Joachim Slüter

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. Aleneste Gud – Du, den eneste ene Gud / 2. ske lov og pris – skal være lovsunget og tilbedt / 4. våde – ulykke.

2

4. mon – har gjort og vil gøre / 5. i vold – under din viljes herredømme / 7. thi – derfor.

3

1. Guds Søn – Matt 8,29; 14.33; 16.16. Guds Lam – Joh 1,29 / 2. skam – fornedrelse, ydmy­gelse / 4. at – for at holde vor sjæl i live / 6. købte – ApG 20,28. 1 Kor 6,20. 1 Pet 1,19 / 7. est – er.

4

1. trøstermand – formulering som også kendes fra den gamle indgangsbøn / 2. som os vil sandheden lære – Joh 16,13 / 3. nådens stand – stillet overfor Gud som benådede / 5. list – påfund / 7. amen – hebraisk vending, som udtrykker tilslutning: Det er vist og sandt!
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

De helliges samfund - Gudstjenesten

435

Aleneste Gud i Himmerig
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Valentin Schumann 1539

1

Aleneste Gud i Himmerig
ske lov og pris for sin nåde,
som han har os skænket faderlig
at fri os af syndens våde!
På jorden er kommen stor fryd og fred,
vi mennesker må vel glædes ved
Guds yndest og gode vilje.

2

Vi love, vi prise og takke dig,
al æren skal dig tilhøre,
o Herre, Gud Fader i Himmerig,
for kærlighed, du os mon gøre!
Du alle ting har i vold og magt,
det alt må frem, som er din agt,
thi frygte vi ingen fare.

3

O Jesus Krist, Guds Søn, Guds Lam,
som vil os Himmerig give,
du tog vor skyld og bar vor skam,
vor sjæl at holde i live;
for os du døde og opstod,
du købte os med dit dyre blod,
vor salighed est du alene.

4

O Helligånd, vor trøstermand,
som os vil sandheden lære,
hjælp os at blive i nådens stand
og leve vor Fader til ære!
Beskærm os fra Djævelens falske list,
og hjælp os at tro på Jesus Krist
og blive salige, amen!

Græsk 2. årh. Hilarius af Poitiers o. 350.
Nicolaus Decius (str. 1-3) 1522.
Joachim Slüter (str. 4) 1525.
Arvid Pedersen 1529.
C.J. Brandt 1888.