Se salmens tekst:
431. Herre Kristus, dig til æ...
Vælg melodi:
 Freylinghausen 1704
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Caspar Johannes Boye

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

3. Trøstig – fortrøstningsfuld.

2

2. kirkedrot – kirkens herre, Jesus Kristus. kirkegæst – Helligånden / 3. julebud – julens budskab / 6. hjerteve – smerten ved savnet af de elskede afdøde.

3

6. det skarpe ordets sværd – associerer dels til Ef 6,17 og Hebr 4,12; dels til den klassiske fremstilling af Kristus på sit himmelske dommersæde med dommens sværd og nådens lilje udgående af sin mund / 9. Verdens trøst – opfattet som verdslighedens adspredelse i modsætning til kirkens religiøse trøst.

4

3. dem, du lod berede – dem, som Gud tilbød og skænkede dåben og nadveren / 5. For os alle året bære – ønskemåde: lad det kommende kirkeår bære frugt i form af kraft og fred til hele menigheden.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

De helliges samfund - Gudstjenesten

431

Herre Kristus, dig til ære
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Op, min sjæl, thi sol er oppe

1

Herre Kristus, dig til ære
slutter vi vort kirkeår;
trøstig kan vor afsked være,
advent kommer, som det går.
Ordet vil sin røst udsende,
Ånden vil sit orgel slå,
troens alterlys vil brænde,
indtil jorden skal forgå.

2

Tak, fordi du var til stede,
kirkedrot og kirkegæst!
Tak for julebud og glæde,
tak for dåb og nadverfest,
tak og for langfredagssorgen,
påsken tog vor hjerteve,
himmelfart og pinsemorgen
lod du os til glæde se!

3

Tak for kirke-vej og hvile
og for bønnens Himmel-gang,
for de brudte syndens pile
og for håbets salmesang!
Tak, at du lod hjertet såre
ved det skarpe ordets sværd,
tak for hver aftørret tåre,
verdens trøst er intet værd!

4

Herre Kristus, hør os bede:
Styrk fremdeles ved dit ord
alle dem, du lod berede
dåbens bad og nådens bord!
For os alle året bære
troens høst af kraft og fred!
Lad hver dag og time være
levet for din evighed!

C.J. Boye 1840.