Se salmens tekst:
43. Hvor er det godt i Jesu a...
Vælg melodi:
 Thomas Laub omkring 1900
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Ulrich Bogislaus von Bonin
Hans Adolph Brorson

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

2. som skødebarn – som et spædbarn hviler trygt på skødet af den voksne / 5. Hvad – hvorfor / 7. omskiftes – ændres / 9. (Gud) har sig med Jesu blod forskrevet – Gud har beseglet løftet om at føre mennesket den rette vej med sin Søns blod.

2

2. kummer – bekymringer / 7-8. hvad … for kærlighed har til dig båret – hvilken kærlig­hed Gud i evighed har haft til dig.

3

1. Hvi – hvorfor. græmme dig for livet – bekymre, frygte og se sort på livet / 4. og – også, tillige / 5. Den lille fugl – Matt 6.24-34 / 6. sig aldrig over trang besværer – bekymrer sig aldrig om at have for lidt / 7. vel – godt tilpas, veltilfreds.

4

1. liljen – Matt 6,24-34 / 5. et græs – en plante. så højt begave – skænke så meget / 10. vunder – dødelige sår.

5

1. foruden – helt uden / 3. betage – berøve, tage fra dig / 8. al din gang og vej – dit liv og din skæbne / 9. svige – bedrage / 10. Gud alene sviger ej – kun Gud svigter aldrig.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Gud Fader - Guds omsorg

43

Hvor er det godt i Jesu arme
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Thomas Laub omkring 1900

1

Hvor er det godt i Jesu arme
som skødebarn at sove ind
og ved hans nådes bryst sig varme
med et fra sorg befriet sind!
Hvad vil du dig med frygt besvære?
Gud kan din sorg alene bære,
hans trofasthed omskiftes ej,
han er dig altid tro forblevet
og har sig med sit blod forskrevet
at føre dig den rette vej.

2

Hvor dårligt: som en hedning fare
i alle kummers torne ind!
Du kunne dig den møje spare
og favne Jesus i dit sind,
da skulle sorgen selv sig glemme,
og du en liflig ro fornemme,
at se, hvad han fra evighed
for kærlighed har til dig båret,
som jo endnu er ubeskåret
og evig, evig varer ved.

3

Hvi vil du græmme dig for livet,
og hvad der hører livet til?
Gud, som dig har det første givet,
dig og det andet give vil.
Den lille fugl, vor Herre nærer,
sig aldrig over trang besværer,
er altid lystig, mild og vel,
gør mark og skov til paradiser
og mer end vi vor Fader priser,
så vi må skamme os ihjel.

4

Se liljen i de grønne dale,
hvem har vel smykket denne brud?
Hun skulle, om hun kunne tale,
dig skælde for en tidsel ud.
Kan Gud et græs så højt begave,
hvad skal da du, min sjæl, vel have
for prydelse og herlighed?
Du har den bedste skønhed arvet
og er med blodet purpurfarvet,
som flød af Jesu vunder ned.

5

Så hvil, min sjæl, foruden plage
så stille i din Jesu skød!
Lad dig den glæde ej betage,
men glæd dig derved til din død,
at Gud i Kristus dig udvalgte
og alle dine tårer talte,
har udmålt al din gang og vej!
O, lad dig det dog engang sige,
din Gud han kan dig aldrig svige,
nej, Gud alene sviger ej.

Ulrich Bogislaus von Bonin 1724.
Hans Adolph Brorson 1734.