Se salmens tekst:
421. Gud er her til stede
Vælg melodi:
 Joachim Neander 1680
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Gerhard Teerstegen
Harald Vilstrup

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

3. dvæle – standse op og meditere over / 6. oppebie – afvente / 10. til fode – til jorden.

2

2. keruber – 1 Mos 3,24. 2 Sam 22,11. Sl 80,2. Ez 9,3; 11,22 / 4. Hellig! hellig! synger – Es 6,3 / 5. alle himmelhære – engleskarerne, jf. 1 Mos 2,1. Sl 33, 6 / 6. og ham yder lov – og viser Gud tilbedelse / 7. Tør vel vi – derfor kan vi også.

3

3. undertræde – undertrykke / 8. fra nu – fra nu af, fra dette øjeblik.

4

3. liv som alt igennembæver – omskrivning af Guds væsen som livgiveren, hjerteslaget og pulsen i hver levende krop. Teerstegens skrifthenvisning til dette vers er Jer 23,24. ApG 17,28. Gal 2,20.

5

3. annamme – tage imod og forstå / 5. mod lysets egne – opad mod himlen.

6

2. det lave – betegnelse for det verdslige, jordbundne / 4. salv mig sjælens øje – helbred den religiøse følelse / 10. det – hjertet.

7

1. min ånd på jorden – menneskets fatteevne, sjæl og sind.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

De helliges samfund - Gudstjenesten

421

Gud er her til stede
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Joachim Neander 1680

1

Gud er her til stede!
Kom og lad os knæle
og med andagt for ham dvæle.
Gud er i vor midte!
Alt i os må tie
for hans røst at oppebie.
For hans magt,
lys og pragt
sønderknuste alle
må til fode falde.

2

Gud er her til stede!
Og keruber høje
for hans åsyn dybt sig bøje.
Hellig! Hellig! synger
alle himmelhære
og ham yder lov og ære.
Tør vel vi
stemme i
og vort offer bringe?
Hjælp, o Gud, os ringe!

3

Vi forsager villigt
verdens falske glæde,
hjælp os den at undertræde.
Lad vor sjæl og legem,
viljen, hele livet
dig til ære være givet:
at kun du
er fra nu
den, vi alle dage
stræber at behage.

4

Luft, som alt opfylder,
lys, hvori vi svæver,
liv, som alt igennembæver,
saligheders afgrund,
hav foruden bunde,
dybt i dig jeg går til grunde;
jeg i dig,
du i mig,
lad mig helt forsvinde,
dig kun se og finde!

5

Sol, som inderst luer,
skønne hjerteflamme,
lad mig ret dit lys annamme,
at, som blomsten vender
sig mod lysets egne,
dig jeg finder alle vegne;
lad mig så
stille stå
og mit indre lade
i dit lysvæld bade.

6

Lad mig, helt enfoldig,
fra det lave skilles,
al min trang i nåden stilles,
salv mig sjælens øje
til din Guddoms-enhed
klart at se i hjertets renhed,
at af by
over sky,
højt som ørne svæver,
det mod dig sig hæver!

7

Gør min ånd på jorden,
Herre, til din bolig,
gør den venlig, blid og rolig,
klar mig op, og giv mig,
o du evig nære,
dig at elske og at ære,
hvor jeg går,
sidder, står,
have dig for øje
og for dig mig bøje!

Gerhard Teerstegen 1729. Harald Vilstrup 1934.