Se salmens tekst:
41. Lille Guds barn, hvad ska...
Vælg melodi:
 Dansk folkemelodi 1814
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. hvad skader dig – hvad føler du dig truet af / 5. O Gud ske lov – omkvædet er gået ind i dagligsproget som en fast vending; men står her med sit fulde, egentlige pålydende: Det skal Gud takkes for.

2

1. Føden og klæden – mad og tøj / 2. gå vild om – lede forgæves efter.

3

2. synger i gry og så i kvæld – fra tidligste morgen til sen aften.

4

2. lægger ej op – samler ikke forråd, sparer ikke op / 3. dog hvor bønder af hunger dø – Da salmen skulle optages i den første, autoriserede salmebog (Psalmebog for Kirke og Hjem 1899) kunne man ikke acceptere denne linie, men ændrede til: „Dog på goldeste Klippeø“. Det er et illustrativt eksempel på, hvordan senere tiders forbedringsforsøg som oftest falder uheldige ud – selv småfugle finder næppe frø på den goldeste klippeø … Grundtvigs oprindelige tanke er imidlertid klar nok. Verset og hele salmen refererer til Matt 6,24-34, hvor Jesus skildrer Guds børns ubekymrede tillid til Guds magt og gode hensigt. Som blomsterne og fuglene får deres klædning og føde fra Gud uden selv at skulle arbejde den frem, således får Guds børn, hvad de behøver. Og skulle bønderne dø af hunger, så skal de dog leve for Gud, når de er blandt „de små, som for hans åsyn evig stå.“ (vers 6). Dér kommer både blomst og fugl til kort.

5

1. Yndig er blomsten klædt og boldt – Det gamle danske ord ‘bold’ har mange betydnin­ger, se til nr. 30.2. Her skal det nærmest opfattes som modsætning til rimeordet „goldt“ i næste verslinie; altså ‘frugtbar’ / 4. dronning er dog dens dragt for dyr – selv en dronning kan ikke købe blomstens dragt og farve.

6

3-4. de små, som for hans åsyn evig stå – I talrige salmer kredser Grundtvig om barne­kåret – eksv. nr. 462 og nr. 666 – der gør, at også den voksne hører til i Guds rige (Mark 10,14) og har hjemme hos Gud som børn hos deres forældre, vers 2.4. åsyn – ansigt. At stå for ens åsyn, betyder nærmest det, altid at være genstand for opmærksomhed og indenfor rækkevidde; i dette tilfælde altså i Guds nærhed.

7

3. Spørg om – bed om, og søg efter.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Gud Fader - Guds omsorg

41

Lille Guds barn, hvad skader dig
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Dansk folkemelodi 1814

1

Lille Guds barn, hvad skader dig?
Tænk på din Fader i Himmerig!
Han er så rig, han er så god,
ingen kan stå hans magt imod.
O, Gud ske lov!

2

Føden og klæden, hus og hjem,
skulle Guds børn gå vild om dem?
Mennesket lever af Guds ord,
hjemme har børn, hvor fader bor.
O, Gud ske lov!

3

Fuglen i skov, på mark og fjeld
synger i gry og så i kvæld,
sover så sødt på kampesten
som under tag på kvist og gren.
O, Gud ske lov!

4

Ikke den pløjer eller sår,
lægger ej op fra år til år,
dog hvor bønder af hunger dø,
finder den lille fugl et frø.
O, Gud ske lov!

5

Yndig er blomsten klædt og boldt,
dejligst at se på fjeldet goldt,
ikke den spinder, ej den syr,
dronning er dog dens dragt for dyr.
O, Gud ske lov!

6

Blomst kommer op, og blomst går ud,
hvad er vel den for Himlens Gud
noget at regne mod de små,
som for hans åsyn evig stå!
O, Gud ske lov!

7

Lille Guds barn i verden her,
hold dig da til din Fader nær!
Spørg om hans magt og kærlighed,
stol kun på ham og hvil i fred!
O, Gud ske lov!

8

Føden og klæden nok du får
af ham i morgen som i går.
Og når hans sol for dig går ned,
arver du al hans herlighed.
O, Gud ske lov!

Matt 6,25-34
N.F.S. Grundtvig 1855-56.