Se salmens tekst:
408. Nu ringer alle klokker mo...
Vælg melodi:
 C. E. F. Weyse 1837
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Bernhard Severin Ingemann

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

2. Det kimer – På Ingemanns tid kimede kirkeklokkerne om søndagen i tiden mellem Påske og Pinse.

2

1. det toner med lov og pris – hyldest-, takke- og tilbedelsessang / 2. fra jord mod paradishaven – at Paradiset er ‘overjordisk’, også i konkret forstand, bygger formodentlig på skildringen af den himmelske stad med dens paradisgeografi i Åb 22,1-2.

3

2. han gik til de dødes rige – Trosbekendelsens kontraster: Nedfarten og opstandelsen er nævnt, hvorved salmen får karakter af en kirkelig morgenandagt.

6

2. lig – ligesom / 3. Livskongen – jf. ApG 3,15.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

De helliges samfund - Gudstjenesten

408

Nu ringer alle klokker mod sky
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: C.E.F. Weyse 1837

1

Nu ringer alle klokker mod sky;
det kimer i fjerne riger.
Hver søndag morgen højt på ny
stor glæde mod Himlen stiger.

2

Det toner med lov og pris og bøn
fra jord mod Paradis-haven:
Det var en søndag morgen skøn,
vor frelser stod op af graven.

3

For os han i gravens dyb steg ned,
han gik til de dødes rige.
Til livet med stor herlighed
han ville for os opstige.

4

Al verdens glæde begravet lå;
nu frydes vi alle dage:
Den glæde, søndagssolen så,
den har i verden ej mage.

5

Der sad en engel på gravens sten
blandt liljer i urtehaven;
han peged med sin palmegren,
hvor Jesus stod op af graven.

6

Og der blev glæde på jorderig
lig glæden i engles Himmel:
Livskongen løfter op med sig
til livet sin børnevrimmel.

7

Guds børn skal holde med engle bøn
med jubel i Paradis-haven.
Det var en søndag morgen skøn,
vor frelser stod op af graven.

B.S. Ingemann 1837.